Poverovanie právnických osôb v oblasti určených technických zariadení

Dopravný úrad v zmysle § 103 ods. 2 písm. g) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveruje právnické osoby overovaním odbornej spôsobilosti na vykonávanie určených činností.

Zoznamy poverených právnických osôb za jednotlivé oblasti sú zverejnené tu.