Pracovisko divízie dráh a dopravy na dráhach v Bratislave presťahované

Od 1. októbra 2014 nájdete pracovisko divízie dráh a dopravy na dráhach v Bratislave na novej adrese – na Prístavnej ul. č. 10 (predtým Miletičova ul. č. 19). V krátkom čase budú jednotlivým zamestnancom divízie dráh a dopravy na dráhach na pracovisku v Bratislave pridelené nové telefónne čísla. Pre aktuálne informácie sledujte webové sídlo úradu v časti telefónny zoznam.

E-mailové adresy zostávajú nezmenené. Pre poštové zásielky však naďalej používajte adresu platnú pre Dopravný úrad – Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava.