Orgány pre posudzovanie rizík použitím spoločných bezpečnostných metód (CSM)

Dopravný úrad zverejnil odpovede na 24 najčastejších otázok týkajúcich sa činnosti Orgánov pre posudzovanie rizika použitím spoločných bezpečnostných metód (CSM) v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 402/2013. Viac informácií k uvedenej problematike nájdete na podstránke webového sídla Dopravného úradu TU.