Pracovisko divízie dráh a dopravy na dráhach v Košiciach presťahované

Od 1. apríla 2019 nájdete pracovisko divízie dráh a dopravy na dráhach v Košiciach na novej adrese – na Ulici Slovenskej jednoty č. 8 (budova hotela Crystal). Pre viac informácií čítajte prosím tu.