Aktuálne informácie z oblasti dráh a dopravy na dráhach

V súvislosti s preventívnymi opatreniami týkajúcimi sa zabránenia rozširovaniu respiračného ochorenia COVID-19 Dopravný úrad vydal aktuálne informácie z oblasti skúšok revíznych technikov podľa § 18 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a z oblasti skúšok bezpečnostných poradcov (RID) podľa § 23 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach. Všetky potrebné informácie nájdete tu: Aktuálne informácie.