Príručka pre žiadateľov pre prácu so systémom Jednotného miesta kontaktu

Dopravný úrad zverejnil na svojom webovom sídle v českom jazyku aktuálnu verziu príručky pre žiadateľov pre prácu so systémom Jednotného miesta kontaktu (OSS). Dostupné informácie pre žiadateľov, ako pracovať so systémom OSS pri podávaní žiadosti o jednotné bezpečnostné osvedčenie alebo o udelenie povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh EÚ, nájdete Filetype iconna tomto odkaze.

Všetky aktuálne informácie k 4. železničnému balíčku nájdete na tejto stránke.