Vzor pre správne vypĺňanie harmonizovaného doplnkového osvedčenia

Dopravný úrad na svojom webovom sídle zverejnil vzor na správne vypĺňanie harmonizovaného doplnkového osvedčenia pre držiteľov preukazu rušňovodiča, ktoré vydávajú jednotlivé železničné podniky a manažér infraštruktúry v súlade s požiadavkami § 28 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.

Vzor správne vyplneného harmonizovaného doplnkového osvedčenia je možné nájsť na tomto odkaze.