Výročná správa o bezpečnosti za rok 2020

Dopravný úrad zverejnil na svojom webovom sídle podklady a usmernenie pre vypracovanie výročnej správy o bezpečnosti za rok 2020. Detailnejšie informácie nájdete na tomto odkaze.