Vplyv COVID-19 na vývoj železničnej dopravy v roku 2020

Dopravný úrad na svojom webovom sídle zverejnil informácie týkajúce sa  vplyvu COVID-19 na vývoj železničnej dopravy v Slovenskej republike v roku 2020. Podrobnejšie informácie nájdete na tomto odkaze: Filetype iconVplyv COVID-19 na vývoj železničnej dopravy v Slovenskej republike v roku 2020.