Výročná správa o činnosti bezpečnostného orgánu za rok 2021

Dopravný úrad ako bezpečnostný orgán pre železničné dráhy, železničné vozidlá a dopravu na železničných dráhahch každoročne do 30. septembra poskytuje Železničnej agentúre Európskej únie výročnú správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Aktuálne znenie tejto správy môžete nájsť odklikom na tento odkaz.