Aktualizácia správnych poplatkov od 01. 04. 2024

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 01. 04. 2024 došlo k aktualizácií správnych poplatkov za úkony vykonávané divíziou dráh a dopravy na dráhach. Aktuálne výšky správnych poplatkov za jednotlivé typy agendy a vykonávané úkony nájdete na tejto stránke.