Stretnutie dopravcov 2024 dňa 2. mája 2024 v Strečne

Dopravný úrad na pozvanie hlavného organizátora podujatia „Stretnutie dopravcov 2024“ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) dňa 2. mája 2024 v Stredisku internátnej prípravy ŽSR v Strečne prezentoval aktuálne témy pre železničných dopravcov, ktorí realizujú železničnú dopravu na sieti ŽSR.

Filetype iconPrvá prezentácia bola zameraná predovšetkým na železničné podniky, ktoré boli oboznámené s aktuálnymi zisteniami Dopravného úradu vyplývajúcich z jeho dozornej činnosti na dráhach a v doprave na dráhach.

Filetype iconDruhá prezentácia priniesla nové informácie pre železničné podniky v oblasti prístupu na železničnú sieť, spoplatňovacieho rámca pri používaní dopravnej cesty a súvisiacich služieb poskytovaných manažérom infraštruktúry (ŽSR) za úhradu a pripravovanej legislatívy EÚ za oblasť ekonomickej regulácie železničných podnikov.