Orgány pre posudzovanie rizík použitím spoločných bezpečnostných metód (CSM)

Odpovede na 24 najčastejších otázok týkajúcich sa činnosti Orgánov pre hodnotenie rizika podľa CSM.

Skúšobná prevádzka rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 25 kV 50 Hz

Skúšobná prevádzka rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 25 kV 50 Hz

Informácia o lome kolies

Lomy kolies – informácia a návrh krátkodobých opatrení

Pokračovanie skúšobnej prevádzky rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 3 kV

Pokračovanie skúšobnej prevádzky rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 3 kV

Bezpečnostné upozornenie – vykoľajenie vlaku v železničnej stanici Mondane, Francúzsko

Vykoľajenie vlaku v žst. Mondane, Francúzsko

Skúšobná prevádzka rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 3 kV

Skúšobná prevádzka rekuperácie elektrickej energie do trakčnej sústavy 3 kV

Informácia o zmene podmienok prevádzky niektorých železničných vozidiel v úseku železničnej trate Nové Zámky – Komárno

Informácia o zmene podmienok prevádzky niektorých železničných vozidiel v úseku železničnej trate Nové Zámky – Komárno

Certifikácia subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov

Nové informácie týkajúce sa certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov

Aktualizovaný postup na vydávanie preukazov na vedenie hnacieho železničného vozidla a na vedenie hnacieho dráhového vozidla špeciálnej dráhy zverejnený

Aktualizovaný postup na vydávanie preukazov na vedenie hnacieho železničného vozidla a na vedenie hnacieho dráhového vozidla špeciálnej dráhy zverejnený

Brzdy s LL-brzdovými klátikmi určenými pre nákladné vozne

Brzdy s LL-brzdovými klátikmi určenými pre nákladné vozne