DOPRAVNÝ ÚRAD

Bezpečnostný informačný systém

Dopravný úrad ako bezpečnostný orgán pre železničné dráhy a železničné vozidlá v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje pre železničný sektor bezpečnostné upozornenia (angl. safety alerts) týkajúce sa mimoriadnych udalostí v železničnom systéme Európskej únie. Bezpečnostné upozornenia sú vydávané prostredníctvom informačného portálu Železničnej agentúry Európskej únie.

Dátum vydaniaPredmetOpis bezpečnostného upozorneniaDetailVydávajúca krajinaPrílohy
25.01.2019Železničné vozidláPočas vyšetrovania vlakovej nehody na moste Great Belt 2. januára 2019 boli zistené bezpečnostné nedostatky v upevňovacom systéme FW6170 namontovanom na kapsovom vozni radu Sdggmrs. Upevňovací systém, ktorý slúži na uzamknutie návesu na kapsovom vozni, bol testovaný a pri niekoľkých príležitostiach, keď sa postupovalo podľa pokynov výrobcu upevňovacieho systému, sa náves odistil.Upevňovací systém FW6170 montovaný na kapsovom vozni radu Sdggmrs.DánskoFiletype icon2019-01-25 AIB Bezpečnostné upozornenie (EN)
22.03.2018Železničné vozidláNezhoda s požiadavkami pre dvojosové vozne; pozastavenie nebolo zohľadnené pri konštrukčných a akceptačných testoch; únavové zlyhanie závesných prvkov; dynamické správanie43 71 437 8 001-642, 43 71 437 8 643-672 a 41 71 437 8 000-074;  kontajnerové vozne radu LaagrssPortugalskoBezpečnostné upozornenie (EN)
Filetype iconPríloha (EN)
 20.03.2018Železničné vozidláSpoločnosť Greenbrier analyzovala štruktúru vozňa s prasklinami v prstenci výstuže vrátane zvarov. Analýza ukázala, že trhliny sú spôsobené poruchami zvárania. Používatelia príslušných vozňov sú informovaní spoločnosťou Greenbrier (európske čísla vozidiel sú uvedené v prílohe).Praskliny v prstenci výstuže typu Z23A, cisternové vozne radu Zacns Holandsko Filetype iconPraskliny_na_prstencoch (EN)

Filetype icon

Zoznam európskych čísel predmetných vozňov Zoznam európskych čísel predmetných vozňov

Filetype icon

Zoznam európskych čísel predmetných vozňov Zoznam európskych čísel predmetných vozňov

02.03.2018Železničné vozidláPočas údržbárskych činností v závode Melzo Scalo bolo zistené pretrhnutie dosiek nosiča v priestore medzi šasi a podvozkom na vozni radu Sgns s európskym číslom vozidla 33 53 4557 144-2. Vozeň bol vyrobený firmou RC ROMVAG SA, držiteľom a subjektom ECM je spoločnosť TOUAX Rail Ltd.Pretrhnutie dosiek nosičaTalianskoFiletype iconDosky_nosiča(IT)
28.02.2018Železničné vozidláPrezident Úradu železničnej dopravy informoval o zistených trhlinách zvarov na zosilňovacích krúžkoch na cisternových vozňoch radu Zacns a typu Z23A, ktoré vyrábala spoločnosť Greenbrier Europe, Poľsko. Všetky prípady praskania sa vyskytli na prvých krúžkoch a sú umiestnené blízko pozdĺžnej nádrže.Zosilňujúce krúžky cisternových vozňovPoľskoPraskliny(EN)
Filetype iconPraskliny_príloha(EN)Filetype iconPraskliny_foto_1 Filetype iconPraskliny_foto_2 Filetype iconPraskliny_foto_3 Filetype iconPraskliny_foto_4 Filetype iconPraskliny_foto_5 Filetype iconPraskliny_foto_6 Filetype iconPraskliny_foto_7 Filetype iconPraskliny_foto_8
 11.01.2018Železničné vozidláKolesá prázdnych vozňov (pri rýchlosti okolo 25 km/h) v oblasti výhybiek, nadskočia na hlave koľajnice a spadnú naspäť. Je to spojené so silným hlukom. Môže nastať vykoľajenie.Nadskakovanie kolies prázdnych vozňov radu Sgns, 31 75 454xxxx, MaďarskoFiletype iconSgns(EN)
02.01.2018Železničné vozidláInformácia o prípadnom uvoľnení upevňovacích skrutiek brzdových kotúčov, ktoré sa nachádzali v Luxemburgu počas údržby rušňa G1206. Tento rušeň je vybavený kolesami a brzdovými kotúčmi vyrobenými spoločnosťou Wabtec. Niekoľko upevňovacích skrutiek brzdových kotúčov bolo nájdených uvoľnených na kolesách rušňa a dali sa otočiť ručne.
Postup pri nastavení diskov Wabtec vyžaduje osobitnú pozornosť pri nastavovaní rozdeleného elastického čapu, ktorý zabraňuje poškodeniu upevňovacích skrutiek diskov. V tomto prípade je možné, že kolíky neboli správne vložené počas poslednej operácie údržby na týchto diskoch. Vibrácie, ktoré pretrvávajú počas bežnej prevádzky rušňa, by potom viedli k uvoľneniu skrutiek.
Uvoľňovanie upevňovacích skrutiek brzdových kotúčovFrancúzskoFiletype iconUvoľňovanie_skrutiek(FRA)

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia