DOPRAVNÝ ÚRAD

Bezpečnostný informačný systém

Dopravný úrad ako bezpečnostný orgán pre železničné dráhy a železničné vozidlá v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje pre železničný sektor bezpečnostné upozornenia (angl. safety alerts) týkajúce sa mimoriadnych udalostí v železničnom systéme Európskej únie. Bezpečnostné upozornenia sú vydávané prostredníctvom informačného portálu Železničnej agentúry Európskej únie.

Dátum vydaniaPredmetOpis bezpečnostného upozorneniaDetailVydávajúca krajinaPrílohy
22.03.2018Železničné vozidláNezhoda s požiadavkami pre dvojosové vozne; pozastavenie nebolo zohľadnené pri konštrukčných a akceptačných testoch; únavové zlyhanie závesných prvkov; dynamické správanie43 71 437 8 001-642, 43 71 437 8 643-672 a 41 71 437 8 000-074;  kontajnerové vozne radu LaagrssPortugalskoBezpečnostné upozornenie (EN)
Filetype iconPríloha (EN)
 20.03.2018Železničné vozidláSpoločnosť Greenbrier analyzovala štruktúru vozňa s prasklinami v prstenci výstuže vrátane zvarov. Analýza ukázala, že trhliny sú spôsobené poruchami zvárania. Používatelia príslušných vozňov sú informovaní spoločnosťou Greenbrier (európske čísla vozidiel sú uvedené v prílohe).Praskliny v prstenci výstuže typu Z23A, cisternové vozne radu Zacns Holandsko Filetype iconPraskliny_na_prstencoch (EN)

Filetype icon

Zoznam európskych čísel predmetných vozňov Zoznam európskych čísel predmetných vozňov

Filetype icon

Zoznam európskych čísel predmetných vozňov Zoznam európskych čísel predmetných vozňov

02.03.2018Železničné vozidláPočas údržbárskych činností v závode Melzo Scalo bolo zistené pretrhnutie dosiek nosiča v priestore medzi šasi a podvozkom na vozni radu Sgns s európskym číslom vozidla 33 53 4557 144-2. Vozeň bol vyrobený firmou RC ROMVAG SA, držiteľom a subjektom ECM je spoločnosť TOUAX Rail Ltd.Pretrhnutie dosiek nosičaTalianskoFiletype iconDosky_nosiča(IT)
28.02.2018Železničné vozidláPrezident Úradu železničnej dopravy informoval o zistených trhlinách zvarov na zosilňovacích krúžkoch na cisternových vozňoch radu Zacns a typu Z23A, ktoré vyrábala spoločnosť Greenbrier Europe, Poľsko. Všetky prípady praskania sa vyskytli na prvých krúžkoch a sú umiestnené blízko pozdĺžnej nádrže.Zosilňujúce krúžky cisternových vozňovPoľskoPraskliny(EN)
Filetype iconPraskliny_príloha(EN)Filetype iconPraskliny_foto_1 Filetype iconPraskliny_foto_2 Filetype iconPraskliny_foto_3 Filetype iconPraskliny_foto_4 Filetype iconPraskliny_foto_5 Filetype iconPraskliny_foto_6 Filetype iconPraskliny_foto_7 Filetype iconPraskliny_foto_8
 11.01.2018Železničné vozidláKolesá prázdnych vozňov (pri rýchlosti okolo 25 km/h) v oblasti výhybiek, nadskočia na hlave koľajnice a spadnú naspäť. Je to spojené so silným hlukom. Môže nastať vykoľajenie.Nadskakovanie kolies prázdnych vozňov radu Sgns, 31 75 454xxxx, MaďarskoFiletype iconSgns(EN)
02.01.2018Železničné vozidláInformácia o prípadnom uvoľnení upevňovacích skrutiek brzdových kotúčov, ktoré sa nachádzali v Luxemburgu počas údržby rušňa G1206. Tento rušeň je vybavený kolesami a brzdovými kotúčmi vyrobenými spoločnosťou Wabtec. Niekoľko upevňovacích skrutiek brzdových kotúčov bolo nájdených uvoľnených na kolesách rušňa a dali sa otočiť ručne.
Postup pri nastavení diskov Wabtec vyžaduje osobitnú pozornosť pri nastavovaní rozdeleného elastického čapu, ktorý zabraňuje poškodeniu upevňovacích skrutiek diskov. V tomto prípade je možné, že kolíky neboli správne vložené počas poslednej operácie údržby na týchto diskoch. Vibrácie, ktoré pretrvávajú počas bežnej prevádzky rušňa, by potom viedli k uvoľneniu skrutiek.
Uvoľňovanie upevňovacích skrutiek brzdových kotúčovFrancúzskoFiletype iconUvoľňovanie_skrutiek(FRA)

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia