DOPRAVNÝ ÚRAD

Bezpečnostný informačný systém

Dopravný úrad ako bezpečnostný orgán pre železničné dráhy a železničné vozidlá v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje pre železničný sektor bezpečnostné upozornenia (angl. safety alerts) týkajúce sa mimoriadnych udalostí v železničnom systéme Európskej únie. Bezpečnostné upozornenia sú vydávané prostredníctvom informačného portálu Železničnej agentúry Európskej únie.

Bezpečnostné upozornenia
Dátum vydania Predmet Opis bezpečnostného upozornenia Detail Vydávajúca krajina Prílohy
26.01.2022 Železničné koľajové vozidlá – brzdový systém Spoločnosť Green Cargo AB utrpela niekoľko nehôd spôsobených slabým brzdným výkonom niektorých svojich vozidiel Rc4. Spoločnosť Green Cargo AB sa rozhodla, okrem 5 lokomotív, ktoré sa podieľali na týchto incidentoch, vyradiť z prevádzky aj ďalších 6 lokomotív Rc4. Jedným z dôvodov týchto incidentov môže byť vplyv chladného počasia, ktoré v období incidentov dosahovalo až 15 – 20 stupňov Celzia bod bodom mrazu.

Železničná spoločnosť ďalej skúmala problémy s brzdením lokomotív a dospela k záveru, že vo vnútri brzdových bubnov je typ gumového tesnenia, ktoré pri vysokom tlaku a nízkych teplotách pevne netesní.

Existujú dvaja výrobcovia týchto typov tesnenia, Knorr Bremse a Szimsek, problémy spôsobujú neskoršie vyrobené typy tesnenia. Tesnenie namontované v roku 2019 spôsobovalo problémy, na základe čoho sa začalo rozsiahle vyšetrovanie, a to v spoločnosti Green Cargo AB, ako aj v spoločnosti Euromaint. Boli vydané upozornenia pre ostatné železničné spoločnosti používajúce Rc lokomotívy. Problémy nastávali pri nízkej teplote a pri určitom type tesnenia a teda pravdepodobne tesnenia s gumovou zmesou.

Na základe týchto informácií by chcel bezpečnostný orgán Švédska informovať, že tieto problémy by mohli existovať aj u iných typov vozidiel, u ktorých by toto gumové tesnenie daného výrobcu mohlo byť namontované v brzdových valcoch.

 

Brzdové valce Švédsko
28.10.2021 Železničné  vozidlá Za posledné tri roky sa vo Švédsku vyskytlo najmenej 6 udalostí týkajúcich sa nákladných vozňov s brzdou – vybavených kompozitnými brzdovými klátikmi typu LL; v rámci jednej z nich bol vykoľajený nákladný vlak. V dôsledku mimovoľného brzdenia bola teplota kolies a brzdových klátikov taká vysoká, že niekde boli brzdové klátiky spálené a dezén dotknutých kolies bol deformovaný.

Incident s vykoľajením sa stal 17. marca 2021. Nákladný vlak č. 5902 bol po signalizácii detektora vykoľajenia  zastavený v Långträsku na trati medzi Vännäs a Älvsbyn. Kontroly vykonané personálom zaznamenali vykoľajenie vozňa č. 33807814795 – 0. Vozeň bol naložený nebezpečným tovarom (UN1965). Súvisiace fotografie sú uvedené v prílohách.

Vozeň sa vykoľajil v dôsledku prehrievania kolesa vozňa zapríčineného mimovoľným brzdením. Brzda vykazovala účinok asi 17 minút, pretože rušňovodič brzdil po spáde medzi Storträsk a Träskholm a potom zabudol uvoľniť brzdu. Vozeň bol prerobený z liatinových blokov na kompozitné bloky typu LL, počas tejto prestavby sa na vozňoch podľa normy nevykonali žiadne ďalšie úpravy. Koleso malo tenký, ale prijateľný profil, ktorý zvyšuje citlivosť kolesa na vysoké teplo.

Železničný podnik vyšetroval incident a správa bola predložená NSA SE (TSJ 2021 – 1655).

Problém bezpečnosti s kompozitnými brzdovými klátikmi a pevnou/posuvnou brzdou už nastolil taliansky NSA 03/03/2021 a holandský NSA 08/11/2017.

NSA SE považuje tento incident za relevantný pre ostatné bezpečnostné orgány.

Železničné koľajové vozidlá – brzdový systém Švédsko Fotografie k bezpečnostnému upozorneniu NSA SE zo dňa 28.10.2021
20.09.2021 Železničné vozidlá Vlak z Göteborgu, pozostávajúci z vlakovej súpravy X2 s hnacou jednotkou a šiestich vozňov, prešiel cez Hallsberg smerom na Štokholm. Zamestnanec železníc počul z vlaku zvuky zodpovedajúce poškodeniu obruče a kontaktoval riadenie dopravy. Dopravná kontrola kontaktovala vodiča, ktorý zastavil a skontroloval obruče bez toho, aby niečo zbadal. Palubný personál dostal pokyn, aby počúval, ako vlak pokračuje a z vozňa 6 sa ozval hluk (prvý vozeň v smere jazdy bol vozeň číslo 7). Vodič zastavil a tentoraz bolo poškodenie obruče viditeľné. Vozidlo má systém s názvom Perpetuum so snímačmi pre každú obruč. Informácie a hodnoty sa odosielajú, ukladajú a možno ich kontrolovať v reálnom čase. Účelom bola kontrola chodu za tepla v ložiskách obručí a opotrebovania obručí. Monitoring predmetnej obruče vykazuje od začiatku augusta stúpajúce vibrácie, avšak pod nastavenú úroveň pre ovládanie a pôsobenie na ložiská či potrebu otáčania. Odhaduje sa, že náprava prešla približne 20 000 km od začiatku nárastu vibrácií. Senzor prestal odosielať dáta niekoľko dní pred aktuálnou udalosťou. Namiesto toho začala obruč na opačnej strane tej istej nápravy vykazovať zvýšené hodnoty (pravdepodobne kvôli vibráciám od poškodenej obruče).
Monitorovaním systému Perpetuum a skúsenosťami s poškodenou obručou bolo identifikovaných 29 náprav na prednostnú kontrolu. Ráno 13. 09. 2021 bolo hlásených 28 skontrolovaných bez poznámky. Celkovo bolo potom bez poznámky skontrolovaných 92 zo 166 náprav (vrátane 28 s vysokou prioritou).
Poškodenie obruče na vysokorýchlostnom vlaku Švédsko  

 

 

 

 

 

Filetype icon

10.09.2021 Železničné vozidlá V priebehu 9 mesiacov boli švajčiarskym vyšetrovacím orgánom nahlásené 2 udalosti, pričom z 2 cisternových vozňov Zacns radu N-310-02 s ochranným obložením HAW-H94 došlo k úniku kyseliny chlorovodíkovej. Dňa 19. 10. 2020 v posunovacej stanici Basel SBB technický inšpektor pri kontrole cisternového vozňa zistil únik pary zo sotva viditeľného otvoru. Pri zásahu, ktorý nasledoval, hasiči zistili únik okolo 1000 litrov kyseliny chlorovodíkovej. Dňa 09. 11. 2020 švajčiarsky vyšetrovací orgán informoval francúzsky a holandský vyšetrovací orgán o začatí vyšetrovania. Dňa 06. 07. 2021 počas posunu zo Solothurnu do Archu si rušňovodič všimol modrý dym a zastavil zostavu vlaku v Lüsslingene, aby to skontroloval. Všimol si, že z malého otvoru na cisterne naplnenej kyselinou chlorovodíkovou uniká dym a kvapalina a následne zalarmoval operačné stredisko. Vyšetrovanie švajčiarskym vyšetrovacím orgánom ukázalo, že obe nehody boli spôsobené chybným ochranným obložením cisternových vozňov. Cisternové vozne Švajčiarsko
03.03.2021 Železničné vozidlá Za posledné 2 roky sa v Taliansku vyskytlo najmenej 7 udalostí týkajúcich sa nákladných vozidiel s brzdami vybavenými kompozitnými brzdovými klátikmi typu LL. V jednom z nich sa vykoľajil nákladný vlak.
Vďaka pevnej / posuvnej brzde bola teplota kolies a brzdových klátikov taká, že niekedy došlo k spáleniu brzdových klátikov a deformácii dezénu.
Posledný incident v Taliansku sa stal 25.02.2021. Nákladný vlak č. 62215/62218 po poplachu HABD, bol zastavený v Carnii (Udine) na trati medzi Tarvisio Bv.de e Melzo Sc. Kontroly vykonané zamestnancami zaregistrovali pevnú / posuvnú brzdu vo vozňoch č. 37804553332-0, 33684964235 -8 a 37804952789-8. Železničný podnik nahlásil incident v reakcii na „vnútroštátne“ bezpečnostné varovanie č. 2103.09 / 02/2021 vydané 09.02.2021 talianskym bezpečnostným orgánom na brzdové klátiky LL v kombinácii s posuvnými / pevnými brzdami. Na túto otázku už upozornil holandský vyšetrovací orgán.
Brzdové bloky LL v kombinácii s posuvnými / pevnými brzdami Taliansko Filetype iconPríloha 001

Filetype iconPríloha 002

Filetype iconPríloha 003

 

02.03.2021 Železničné vozidlá Podobný prípad sa stal 20.01.2021 v Berne-Liebefelde s rovnakými poschodovými jednotkami. Pri vstupe do stanice si vodič všimol nedostatočný brzdný výkon. Napriek začatiu núdzového brzdenia nebol vlak schopný zastaviť na požadovanom mieste. Priemerné brzdné spomalenie bolo cca. -0,8 m/s.
Medzi testami typového schválenia 17.12.2013 a dnešnými bol softvér pre rôzne časti riadiaceho systému vozidla niekoľkokrát upravovaný.
Pre udalosti analyzované v tomto vyšetrovaní je maximálne priemerné brzdné spomalenie približne -0,8 m/s2. Oproti tomu v rámci série skúšok vykonaných počas procesu typového schvaľovania bolo vypočítané priemerné brzdné spomalenie stanovené za porovnateľných podmienok –1,37 m/s2.
Predbežné výsledky vyšetrovania vedú k záveru, že poschodové viacposchodové jednotky BSL RABe 515 nedosahujú v každej situácii maximálny brzdný výkon stanovený pri typovom schválení.
Poschodové jednotky BLS Švajčiarsko Filetype iconPríloha
01.03.2021 Železničné vozidlá Subjekty zodpovedné za údržbu (ECM) by mali prehodnotiť svoj systém kontroly a údržby vozňov, ktoré prepravujú predovšetkým nebezpečný tovar, aby sa ubezpečili, že majú zavedené príslušné opatrenia na zvládnutie bezpečnostného rizika spojeného s nesprávnou funkciou brzdového systému. To by malo zahŕňať posúdenie primeranosti:
• zariadenia, nástroje a vybavenie na všetkých miestach údržby;
• systémy na zabezpečenie odbornej spôsobilosti zainteresovaných strán;
• systémy riadenia a pokyny na zabezpečenie kvality vykonanej práce;
• metódy počiatočného a priebežného zabezpečenia bezpečnosti uzáverov; a
• procesy identifikácie a sledovania komponentov dôležitých z hľadiska bezpečnosti.
Ďalšie informácie o nehode nájdete v priložených dokumentoch.
Sabwabco C3W Veľká Británia Filetype iconPríloha 001

Filetype iconPríloha 002

Filetype iconPríloha 003

08.02.2021 Železničné vozidlá 16. januára 2021 počas jazdy vlaku č. MOM 88315 z mesta Piła Główna do mesta Ulikowo, ktorý prevádzkuje spoločnosť POLREGIO sp. z o.o. s vozidlom SA136-004 medzi Recz Pomorski a Tarnowo Pomorskie na železničnej trati č. 403, asi 1/6 ráfika kolesa sa oddelila na tretej náprave od prednej časti vlaku po použití bŕzd. Poškodenie zistil rušňovodič, ktorý začul neobvyklé prasknutie. Vlak nebol vykoľajený. Dieselová motorová jednotka SA136-004 bola vyrobená v roku 2010 spoločnosťou PESA Bydgoszcz S.A. Poškodené koleso bolo vyrobené v roku 2015 spoločnosťou Lucchini Poland sp. z o.o. a namontovala ju spoločnosť PESA Bydgoszcz S.A. počas opravy, ktorá sa skončila 21. januára 2016. Od dňa, keď bolo koleso namontované, vozidlo najazdilo 307 063 km. Zlomený ráfik monoblokového kolesa Poľsko Filetype icon
22.01.2021 Železničné vozidlá Dňa 13. januára 2021 na moste Great Belt nastala nehoda. Počas vyšetrovaní a testov vykonaných po incidente Rada pre vyšetrovanie nehôd (AIB Dánsko) zistila, že zámok závesu pri niektorých vykonaných testoch nemal žiadny alebo len obmedzený blokovací účinok pri vertikálnom zatiahnutí, aj keď bol zámok v správnej uzamknutej polohe a zámok bol funkčný, udržiavaný a namazaný podľa predpisu. Skúšky sa uskutočňovali na náhodnom závesnom zariadení a tiež na niekoľkých závesoch rovnakého typu.
Jedná sa o kapsový vozeň radu Sdggmrss a typ závesu / zámku typ MAZ 80800. Vzhľadom na skúšky a zjavný nedostatok požiadaviek na blokovací účinok vo zvislom smere v súčasnosti nie je možné vylúčiť, že môže dôjsť k chýbajúcemu alebo obmedzenému blokovaciemu účinku v dôsledku vertikálneho nárazu u iných typov závesov / zámkov v prevádzke na európskej železničnej sieti.
Kapsový vozeň Sdggmrss Dánsko
02.09.2020 Železničné vozidlá Vzhľadom na nesprávne nastavenú hodnotu priemerov kolies (850 mm/870 mm, namiesto 920 mm), palubný systém vypočítal interval spoľahlivosti (CI), ktorý bol nesprávny. To viedlo k tomu, že skutočný predný koniec bol fyzicky umiestnený mimo bezpečného intervalu spoľahlivosti. Na základe analýzy, dodávateľ zistil, že hlavnou príčinou incidentu bol nesprávne zadaný údaj. ETCS EBICab 2000, verzia P7b MR1.3 Švajčiarsko
23.07.2020 Železničné vozidlá Dňa 20. mája 2020 sa vykoľajil vozeň s EVN 25 80 4382 051 – 7 (Laaeffrs 561, ktorý vyrobila Tatravagonka Poprad v septembri 2019, najazdených mal 19,580 km) s jedným dvojkolesím, ktoré malo roztavený ložiskový čap nápravy. Spôsobilo to horúce ložiskom. Voľné matice alebo voľné zamykacie skrutky na upevnenie ložiska a vnútorné krúžky na ložiskovom čape boli nájdené na všetkých ostatných troch dvojkolesiach tohto vozňa. Dvojkolesia boli montované s ložiskami výrobcu Tatravagonka Poprad. Dvojkolesia typu BA 375 a ložiská typu BA 388. Vzhľadom k nízkemu veku a málo najazdených kilometrov tohto vozňa sa predpokladalo, že vozeň bol v pôvodnom vyhotovení, tak, ako bol dodaný. Nezistili sa žiadne údaje o nesprávne vykonanej údržbe.
Prevádzkovateľ (VKM ATG) vzal celý vozový park tohto typu vozňa (169 vozidiel zo série 250), aby skontroloval ich ložiská. V tomto prípade bolo nájdených niekoľko ďalších ložísk s voľnými skrutkami a maticami.
Nedá sa vylúčiť, že aj ostatné ložiská tohto typu alebo typy podobného dizajnu v iných typoch vozidiel zmontovaných Tatravagonkou Poprad sú tiež nesprávne montované.NSA Nemecko informovalo národné zainteresované strany o zisteniach.
Nesprávne namontované ložiská na nákladných vozňoch vyrobených Tatravagonkou Poprad Nemecko
17.06.2020 Železničné vozidlá 2. júna 2020 došlo prasknutiu rámu podvozku typu Y25Cs, ktorý bol namontovaný na uhoľnom vagóne typu 412We vyrobenom v roku 2008 spoločnosťou Przedsiębiorstwo Usług Taboru Kolejowego PTK TABKOL s.a.. Prasknutie rámu podvozku Poľsko Filetype iconPrasknutý rám – fotografie

Filetype iconBezpečnostná správa – prasknutý rám

06.05.2020 Železničné vozidlá V piatok 13. septembra 2019 nastala bezpečnostná chyba (ERTMS Level 2) medzi Solum a Harasjön. Udalosť nastala pri type MTR-E vybaveného otáčacím zariadením. Vozidlo malo povolenie pohybu v OS, ktoré bolo platné v opačnom smere v porovnaní so smerom jazdy vozidla po tom, čo vozidlo použilo otáčacie zariadenie. Pri používaní otáčacieho zariadenia systém ETCS potrebuje reštart (musí byť vypnutý), čo sa nestalo. ETCS potom nebolo schopné nahlásiť správny smer do RBC, takže povolenie bolo na trasu, ktorá bola stále uzamknutá v smere na Solum. Vozidlo vybavené systémom ETCS, OTM, „MTR-E“ ERTMS Level 2 Botnia. Švédsko Filetype iconOpis situácie
01.05.2020 Železničné vozidlá V niektorých situáciách merač rýchlosti a vzdialenosti vypočíta interval spoľahlivosti, ktorý je príliš malý. Ak sa táto chyba vyskytne, môže nasledovať nebezpečný stav, pretože interval spoľahlivosti nie je pri prechode balízovej skupiny resetovaný. ETCS systém od Alstomu – verzia GATC 5.7.1 s meračom rýchlosti a vzdialenosti verzia MK1, GATC 4.9.0.A5 Švajčiarsko Filetype iconOpis situácie
28.04.2020 Infraštruktúra Spoločnosť Alstom zistila, že jej súčasné ETCS OBU verzie 6.4.x až 6.9.x a 7.0.x úplne nepokrývajú všetky možné prípady okamžitého prechodu na iný level. ETCS – Spracovanie okamžitého prechodu levelu Holandsko Filetype iconAlstom – prechod na inú úroveň
16.04.2020 Železničné vozidlá Ľudské chyby v procese údržby vozidla. Thales ETCS Level 2 Švajčiarsko Filetype iconOpis situácie
16.09.2019 Železničné vozidlá Český železničný bezpečnostný orgán dostal záverečnú správu z vyšetrovania nehody (ku ktorej došlo na železničnej stanici Studénka počas jazdy vlaku Pn 52918 18.11.2018), ktorú vydal národný vyšetrovací orgán (NIB). Okamžitou príčinou nehody (podľa českého NIB) bolo uvoľnenie spojenia obruče dvojkolia s diskovým okrajom ľavého dvojkolia nápravy 1. koľajového vozidla CZ-AWT 88 54 9200 105-6 a súčasné odvedenie napínacieho krúžku a časť obruče dvojkolia. Český železničný bezpečnostný orgán vydáva na základe odporúčania českého NIB tieto opatrenia:
– všetky ECM zabezpečujú jednorazové kontroly dvojkolí na ťahaných koľajových vozidlách a zisťujú, či dvojkolia pochádzajú z taveniny č. 33049, výrobca Huta Gliwice
– všetky ECM, ktoré nájdu dvojkolia z taveniny č. 33049 na ťahaných koľajových vozidlách, oznámia to  Českému železničnému bezpečnostnému orgánu.
Oparenia na kontrolu obručí dvojkolí, výrobca Huta Gliwice Česká republika Filetype iconOpatrenie k zaisteniu kontroly
07.08.2019 Železničné vozidlá Železničný podnik SŽ-Tovorni promet informoval slovinský národný bezpečnostný orgán o prasklinách na ráme podvozku vyloženého nákladného vozňa. Prasklina bola zistená počas kontroly. 33 80 2753 843-2, nákladný vozeň radu Habis, VKM: TWA – TRANSWAGGON AB Slovinsko Filetype iconBezpečnostné upozornenieFiletype iconObrázky
25.01.2019 Železničné vozidlá Počas vyšetrovania vlakovej nehody na moste Great Belt 2. januára 2019 boli zistené bezpečnostné nedostatky v upevňovacom systéme FW6170 namontovanom na kapsovom vozni radu Sdggmrs. Upevňovací systém, ktorý slúži na uzamknutie návesu na kapsovom vozni, bol testovaný a pri niekoľkých príležitostiach, keď sa postupovalo podľa pokynov výrobcu upevňovacieho systému, sa náves odistil. Upevňovací systém FW6170 montovaný na kapsovom vozni radu Sdggmrs. Dánsko Filetype icon2019-01-25 AIB Bezpečnostné upozornenie (EN)
22.03.2018 Železničné vozidlá Nezhoda s požiadavkami pre dvojosové vozne; pozastavenie nebolo zohľadnené pri konštrukčných a akceptačných testoch; únavové zlyhanie závesných prvkov; dynamické správanie 43 71 437 8 001-642, 43 71 437 8 643-672 a 41 71 437 8 000-074;  kontajnerové vozne radu Laagrss Portugalsko Bezpečnostné upozornenie (EN)
Filetype iconPríloha (EN)
 20.03.2018 Železničné vozidlá Spoločnosť Greenbrier analyzovala štruktúru vozňa s prasklinami v prstenci výstuže vrátane zvarov. Analýza ukázala, že trhliny sú spôsobené poruchami zvárania. Používatelia príslušných vozňov sú informovaní spoločnosťou Greenbrier (európske čísla vozidiel sú uvedené v prílohe). Praskliny v prstenci výstuže typu Z23A, cisternové vozne radu Zacns  Holandsko  Filetype iconPraskliny_na_prstencoch (EN)

Filetype icon

Obr. - Zoznam európskych čísel predmetných vozňov Zoznam európskych čísel predmetných vozňov

Filetype icon

Obr. -Zoznam európskych čísel predmetných vozňov Zoznam európskych čísel predmetných vozňov

02.03.2018 Železničné vozidlá Počas údržbárskych činností v závode Melzo Scalo bolo zistené pretrhnutie dosiek nosiča v priestore medzi šasi a podvozkom na vozni radu Sgns s európskym číslom vozidla 33 53 4557 144-2. Vozeň bol vyrobený firmou RC ROMVAG SA, držiteľom a subjektom ECM je spoločnosť TOUAX Rail Ltd. Pretrhnutie dosiek nosiča Taliansko Filetype iconDosky_nosiča(IT)
28.02.2018 Železničné vozidlá Prezident Úradu železničnej dopravy informoval o zistených trhlinách zvarov na zosilňovacích krúžkoch na cisternových vozňoch radu Zacns a typu Z23A, ktoré vyrábala spoločnosť Greenbrier Europe, Poľsko. Všetky prípady praskania sa vyskytli na prvých krúžkoch a sú umiestnené blízko pozdĺžnej nádrže. Zosilňujúce krúžky cisternových vozňov Poľsko Praskliny(EN)
Filetype iconPraskliny_príloha(EN)Filetype iconPraskliny_foto_1 Filetype iconPraskliny_foto_2 Filetype iconPraskliny_foto_3 Filetype iconPraskliny_foto_4 Filetype iconPraskliny_foto_5 Filetype iconPraskliny_foto_6 Filetype iconPraskliny_foto_7 Filetype iconPraskliny_foto_8
 11.01.2018 Železničné vozidlá Kolesá prázdnych vozňov (pri rýchlosti okolo 25 km/h) v oblasti výhybiek, nadskočia na hlave koľajnice a spadnú naspäť. Je to spojené so silným hlukom. Môže nastať vykoľajenie. Nadskakovanie kolies prázdnych vozňov radu Sgns, 31 75 454xxxx,  Maďarsko Filetype iconSgns(EN)
02.01.2018 Železničné vozidlá Informácia o prípadnom uvoľnení upevňovacích skrutiek brzdových kotúčov, ktoré sa nachádzali v Luxemburgu počas údržby rušňa G1206. Tento rušeň je vybavený kolesami a brzdovými kotúčmi vyrobenými spoločnosťou Wabtec. Niekoľko upevňovacích skrutiek brzdových kotúčov bolo nájdených uvoľnených na kolesách rušňa a dali sa otočiť ručne.
Postup pri nastavení diskov Wabtec vyžaduje osobitnú pozornosť pri nastavovaní rozdeleného elastického čapu, ktorý zabraňuje poškodeniu upevňovacích skrutiek diskov. V tomto prípade je možné, že kolíky neboli správne vložené počas poslednej operácie údržby na týchto diskoch. Vibrácie, ktoré pretrvávajú počas bežnej prevádzky rušňa, by potom viedli k uvoľneniu skrutiek.
Uvoľňovanie upevňovacích skrutiek brzdových kotúčov Francúzsko Filetype iconUvoľňovanie_skrutiek(FRA)

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia