DOPRAVNÝ ÚRAD

Evidencia platných licencií na prevádzkovanie dopravy na lanových dráhach

Licencie na prevádzkovanie dopravy na lanových dráhach vydáva Dopravný úrad ako regulačný orgán v zmysle § 11 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.

Filetype iconZoznam platných licencií na poskytovanie dopravných služieb na lanovej dráhe (aktualizované k 26. 03. 2019)

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia