DOPRAVNÝ ÚRAD

Evidencia vydaných poverení na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti

Dopravný úrad podľa § 103 ods. 2 písm. g) bod 4. zákona 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveruje právnické osoby vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov lanových dráh a dráhových podnikov a iných osôb zúčastnených na prevádzke lanových dráh.

Filetype iconEVIDENCIA vydaných poverení na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti LD k 01. 01. 2023

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia