DOPRAVNÝ ÚRAD

Preukazy na riadenie chodu lanovej dráhy

Dopravný úrad v súlade s § 25 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre žiadateľov preukazy na riadenie chodu lanovej dráhy.

Za účelom zjednodušenia podávania žiadostí o preukaz na riadenie chodu lanovej dráhy Dopravný úrad zverejňuje postup:

Filetype icon12/2019_Postup DÚ pre vydávanie preukazov na riadenie chodu lanovej drahy (účinný od 30.10.2019)

Filetype iconDÚ/FO20-D/v2(PS12/2019)_Žiadosť o vydanie preukazu na riadenie chodu lanovej dráhy

Filetype iconDÚ/FO57-D/v2(PS12/2019)_Informovaný súhlas dotknutej osoby

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia