DOPRAVNÝ ÚRAD

Preukazy na riadenie chodu lanovej dráhy

Dopravný úrad v súlade s § 25 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre žiadateľov preukazy na riadenie chodu lanovej dráhy.

Za účelom zjednodušenia podávania žiadostí o preukaz na riadenie chodu lanovej dráhy Dopravný úrad zverejňuje postup:

Filetype icon7/2023 Postup DÚ pre vydávanie preukazov na riadenie chodu lanovej dráhy (účinný od 27. 06. 2023)

Filetype iconDÚ/F020-D/v3(PS7/2023) Žiadosť o vydanie preukazu na riadenie chodu lanovej dráhy

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia