DOPRAVNÝ ÚRAD

Postup pre vydávanie preukazov

Pri vydávaní preukazov na vedenie hnacích vozidiel železničných a špeciálnych dráh postupuje Dopravný úrad v súlade s požiadavkami uvedenými v § 25 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 59/2010 zo 14. júna 2010 o preukaze na vedenie dráhového vozidla, podrobnostiach pre vydanie poverovania pre právnické osoby, o odbornej príprave a skúške skúšobného komisára zverejnenej 12. augusta 2010 vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 5/2010.

V záujme zjednodušenia predkladania žiadostí o vydanie preukazov na vedenie hnacích vozidiel železničných a špeciálnych dráh vypracoval Dopravný úrad postupy, v ktorých bližšie vysvetľuje žiadateľom spôsob, akým je možné predkladať žiadosti o vydanie preukazov.

Filetype icon16/2019_Postup DÚ pre vydávanie preukazov na vedenie hnacieho železničného vozidla (účinný od 16.12.2019)

Filetype icon17/2019_Postup DÚ pre vydávanie preukazov na vedenie hnacieho dráhového vozidla špeciálnej dráhy (účinný od 16.12.2019)

 

Filetype iconDÚ/F013-D/v2(PS16/2019)_Žiadosť o vydanie preukazu na vedenie hnacieho železničného vozidla

Filetype iconDÚ/F014-D/v1(PS17/2019)_Žiadosť o vydanie preukazu na vedenie hnacieho dráhového vozidla špeciálnej dráhy

Filetype iconDÚ/F057-D/v1(PS12/2019)_Informovaný súhlas dotknutej osoby

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia