DOPRAVNÝ ÚRAD

Európska legislatíva

Dopravný úrad zverejňuje európsku legislatívu týkajúcu sa oblasti vydávania preukazov rušňovodičov a ďalšej príbuznej problematiky.

Oblasť certifikácie rušňovodičov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve – konsolidované znenie

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 36/2010 z 3. decembra 2009 o vzoroch Spoločenstva pre preukazy rušňovodičov, doplnkové osvedčenia, overené kópie doplnkových osvedčení a formuláre žiadosti o preukaz rušňovodiča podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES – konsolidované znenie

 

Oblasť registra preukazov rušňovodičov a harmonizovaných doplnkových osvedčení

Filetype iconVykonávacie rozhodnutie Komisie č. 2014/89/EÚ zo 14. februára 2014 o pilotnom projekte na vykonávanie povinností administratívnej spolupráce stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu

 

Oblasť kritérií pre uznávanie skúšajúcich rušňovodičov

Filetype iconRozhodnutie Komisie č. 2011/765/EÚ z 22. novembra 2011 o kritériách uznávania stredísk odbornej prípravy zúčastňujúcich sa na odbornej príprave rušňovodičov, o kritériách uznávania skúšajúcich pracovníkov rušňovodičov a o kritériách organizácie skúšok v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia