DOPRAVNÝ ÚRAD

Evidencia platných licencií na prevádzkovanie dopravy na špeciálnych dráhach

Licencie na prevádzkovanie dopravy na špeciálnych dráhach vydáva Dopravný úrad ako regulačný orgán v zmysle § 11 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.


caption>Zoznam platných licencií na prevádzkovanie dopravy na špeciálnych dráhach:

EVIDENCIA VYDANÝCH LICENCIÍ NA PREVÁDZKOVANIE DOPRAVY NA ŠPECIÁLNEJ DRÁHE
Stav ku: 16.05.2022
Špeciálna dráha Licencia Žiadateľ Dátum vydania Rozsah platnosti / obmedzenia / zmeny
Detská železnica Košice 01/2012/ŠD/L Občianske združenie Detská železnica Košice, Aténska č.15, 040 13 Košice 12.4.2012 Poskytovanie dopravných služieb na špeciálnej dráhe – Detská železnica Košice
Čiernohronská železnica 01/2012/ŠD/L Čiernohronská železnica, n.o., Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog 11.5.2012 Špeciálna dráha – Čiernohronská železnica, v úsekoch Chvatimech – Čierny Balog, Čierny Balog – Vydrovo skanzen a Čierny Balog – Dobroč
Oravská lesná železnica 01/2015/ŠD/L Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova  50,  02201 Čadca 28.10.2020 ŠD OLŽ v km 7,608 až km 7,750
02/2020/ŠD/L Oravské múzeum Pavla Orzságha Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín 25.11.2020 ŠD OLŽ Tanečník – Sedlo Beskyd    ŠD HLÚŽ km 0,000 až km 7,960
Historická lesná úvraťová železnica 01/2015/ŠD/L Kysucké múzeum v Čadci,  Moyzesova  50,  02201 Čadca 28.10.2020 ŠD HLÚŽ km 0,000 až km 7,960
02/2020/ŠD/L Oravské múzeum Pavla Orzságha Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín 25.11.2020 ŠD HLÚŽ km 0,000 až km 7,960
Považská lesná železnica 01/2019/ŠD/L Liptovské múzeum v Ružomberku, Nám. Š. N. Hýroša č. 10,  034 50 Ružomberok 6.11.2019 na dráhe PLŽ
Trenčianska elektrická železnica 01/2020/ŠD/L Trenčianska elektrická železnica, n. o.,  M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá 26.6.2020 Licencia je platná pre ŠD TREŽ aj pre ŠD DEPO TREŽ
Depo TREŽ 01/2020/ŠD/L Trenčianska elektrická železnica, n. o.,  M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá 26.6.2020 Licencia je platná pre ŠD TREŽ aj pre ŠD DEPO TREŽ
Nitrianska poľná železnica 04/2015/ŠD/L AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, š. p. Výstavná 4, 949 01 Nitra 18.8.2015

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia