DOPRAVNÝ ÚRAD

Postup pre udelenie, vykonanie zmeny a odňatie licencie na poskytovanie dopravných služieb na špeciálnej dráhe

V záujme zjednodušenia predkladania žiadostí o udelenie, zmenu a odňatie licencie na poskytovanie dopravných služieb na špeciálnej dráhe vypracoval Dopravný úrad postup, v ktorom bližšie vysvetľuje žiadateľom spôsob, akým je možné predkladať žiadosti.

Filetype icon18/2019_Postup DÚ pre udelenie, vykonanie zmeny a odňatie licencie na poskytovanie dopravných služieb na špeciálnej dráhe (účinný od 18.12.2019)

Filetype iconŽiadosť o udelenie licencie na poskytovanie dopravných služieb na špeciálnej dráhe

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia