DOPRAVNÝ ÚRAD

Postup pre vydanie, vykonanie zmeny a zrušenie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy

V záujme zjednodušenia predkladania žiadostí o vydanie povolenia, vykonania zmeny vo vydanom povolení alebo zrušenia povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy vypracoval Dopravný úrad postup, v ktorom bližšie vysvetľuje žiadateľom spôsob, akým je možné predkladať žiadosti.

Filetype icon21/2019_Postup DÚ pre vydanie, zmenu a zrušenie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy (účinný od 18.12.2019)

Filetype iconŽiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie špeciálnej dráhy

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia