DOPRAVNÝ ÚRAD

Bezpečnostný orgán

Dopravný úrad ako bezpečnostný orgán musí v súlade s ustanovením § 91 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov každoročne do 30. septembra posielať Železničnej agentúre Európskej únie výročnú správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a zverejňovať ju na svojom webovom sídle.

Minimálny obsah výročnej správy bezpečnostného orgánu

1. vývoj bezpečnosti existujúceho železničného systému, vrátane súhrnu bezpečnostných indikátorov v súlade s prílohou č. 8 zákona o dráhach,

2. významné zmeny v národných bezpečnostných predpisoch a v regulácii bezpečnosti existujúceho železničného systému,

3. stav (jednotného) bezpečnostného osvedčovania a bezpečnostného povoľovania,

4. výsledky a skúsenosti z vykonaných kontrol v podnikoch manažérov infraštruktúry a v železničných podnikoch,

5. uplatnené výnimky z určenia osoby zodpovednej za údržbu železničného vozidla pri povolení jeho prevádzky.


Aktuálna výročná správa bezpečnostného orgánu

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2022

Archív

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2021

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2020

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2019

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2018

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2017

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2016

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2015

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2014

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2013

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2012

Filetype iconVýročná správa o bezpečnosti v železničnej doprave SR za rok 2011

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia