DOPRAVNÝ ÚRAD

Manažér infraštruktúry

Dopravný úrad zverejňuje štruktúrovanú osnovu platnú pre manažéra infraštruktúry na vypracovanie bezpečnostnej správy v súlade s § 85 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Filetype iconŠtruktúrovaná osnova platná pre manažéra infraštruktúry na vypracovanie bezpečnostnej správy  (platí od 6. decembra 2018)

Prílohy k bezpečnostnej správe pre manažéra infraštruktúry:

Filetype iconPríloha č. 2 – Dátový formulár o infraštruktúre ŽSR – manažér infraštruktúry  (platí od 6. decembra 2018)

Filetype iconPríloha č. 3 – Základné údaje o infraštruktúre ŽSR – manažér infraštruktúry  (platí od 6. decembra 2018)

 

Spätná väzba od návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia