Informácia o zmene podmienok prevádzky niektorých železničných vozidiel v úseku železničnej trate Nové Zámky – Komárno

Informácia o zmene podmienok prevádzky niektorých železničných vozidiel v úseku železničnej trate Nové Zámky – Komárno

Certifikácia subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov

Nové informácie týkajúce sa certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov

Aktualizovaný postup na vydávanie preukazov na vedenie hnacieho železničného vozidla a na vedenie hnacieho dráhového vozidla špeciálnej dráhy zverejnený

Aktualizovaný postup na vydávanie preukazov na vedenie hnacieho železničného vozidla a na vedenie hnacieho dráhového vozidla špeciálnej dráhy zverejnený

Brzdy s LL-brzdovými klátikmi určenými pre nákladné vozne

Brzdy s LL-brzdovými klátikmi určenými pre nákladné vozne

Pracovisko divízie dráh a dopravy na dráhach v Bratislave presťahované

Od 1. 10. 2014 nájdete pracovisko divízie dráh a dopravy na dráhach v Bratislave na novej adrese – na Prístavnej ul. č. 10.

Poverovanie právnických osôb v oblasti určených technických zariadení

Dopravný úrad zverejnil zoznamy poverených právnických osôb v oblasti určených technických zariadení.

Nové nariadenie Európskej komisie v oblasti služieb v osobnej doprave

Európska komisia prijala 11. augusta 2014 nové nariadenie pre oblasť nových služieb v osobnej železničnej doprave.

Vitajte na nových stránkach Dopravného úradu!

Divízia dráh a dopravy na dráhach sprístupňuje od 1. septembra 2014 informácie širokej verejnosti na novom a prehľadnejšom webovom sídle!