DOPRAVNÝ ÚRAD

Určené činnosti – plynové zariadenia

Zoznam poverení na výkon určených činností vydaných Dopravným úradom v súlade s § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, oblasť plynových zariadení

Zoznam poverení
Ev. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA fy. ROZSAH OPRÁVNENIA PLATNOSŤ DO
P – 01/2016 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8   Bratislava pre: Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina na vykonávanie  revízií a skúšok určených technických zariadení plynových. 8.2.2019
P – 02/2016 Jaroslav Baran – ERES – PLYN Stavebná 11/B
Banská Bystrica
na vykonávanie montáži, opráv, rekonštrukcii, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových 11.4.2019
P – 03/2016 SAVEST, s.r.o. Daxnerova 2669/15 Žilina vykonávanie montáže, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení plynových 11.4.2019
P – 04/2016 Ing. Milan Kozmeľ námestie SNP 12 Žarnovica na vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcie, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových 11.4.2019
P – 05/2016 AKES, s.r.o. Kalinčiakova 4
Košice
vykonávanie montáži, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových 14.6.2019
P – 06/2016 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Vysoká  42/6785
Biely Kostol
na vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcie, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových 11.7.2019
P – 07/2016 MONTRÚR s.r.o. Košice Medená 21
Košice
vykonávanie montáži, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových 12.7.2019
P – 08/2016  EKOLMONT, s.r.o. Čermeľská 3
Košice
vykonávanie montáže, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových 25.8.2019
P – 09/2016  THERMICAL s.r.o. Moyzesová 18
Košice
vykonávanie montáže, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových 25.8.2019
P – 10/2016 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6
Košice
vykonávanie revízií a skúšok určených technických zariadení plynových 4.10.2019
P – 11/2016 MC Servis, s.r.o. Kostolná 51/23        Rajec vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení plynových 5.12.2019
P – 1/2017 Ján Pavol MOSIPP SNP 260                    Hraň vykonávanie montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií určených technických zariadení plynových 2.2.2020
P – 2/2017 STYK SERVIS, s.r.o. Ružová 9                    Banská Bystrica vykonávanie montáže, opráv, rekonštrukcií revízií a skúšok určených technických zariadení plynových 30.3.2020
P – 3/2017 WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s Bencúrova 13
Košice
vykonávanie údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových 19.4.2020
P – 4/2017 REVIMONT – DG, s.r.o. Bystrička 111          Bystrička vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových 26.5.2020
P – 5/2017 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24
Bratislava
vykonávanie  montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových 2.6.2020
P – 6/2017 Technical Service s.r.o. Košické Olšany 355 Košické Olšany vykonávanie montáže, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízii a skúšok určených technických zariadení tlakových 3.7.2020
P – 7/2017 EKOMOS, s.r.o. Budovateľská 50
Prešov
vykonávanie montáži, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových 30.6.2020
P – 8/2017 DOREKO, s.r.o. Komenského 34
Šurany
vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií a revízií určených technických zariadení plynových 14.8.2020
P – 9/2017 SISEP – PVP. s.r.o. Havranské 1          Banská Bystrica vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií a revízií určených technických zariadení plynových 14.8.2020
P – 10/2017 ŽOS Vrútky a.s. Dielenská Kružná 2 Vrútky vykonávanie montáži, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových. 2.10.2020
P – 11/2017 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8
Bratislava
oprávnenie platí pre Oblastné riaditeľstvo Košice, Strediská miestnej správy a údržby železničných budov na vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení plynových (P1, P5, P6, P7, P8) 24.10.2020
P – 12/2017 DOSTA s.r.o. Pražská 1696/35, Cheb Česká republika vykonávanie montáže, opráv, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení plynových (P2, P6, P7) 14.11.2020
P – 13/2017 REMONTA,  spol. s r.o. SNP 45 Zvolenská Slatina vykonávanie montáži, údržby, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových (P1, P5, P6, P8) 14.11.2020
P – 14/2017 Plynoinštala, s.r.o. Družstevná 20 Rozhanovce vykonávanie montáži, opráv, údržby, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových (P1, P5, P6, P7 a P8) 14.11.2020
P – 01/2018 STREICHER SK, a.s. Hruštiny 602
Žilina
vykonávanie montáži, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových. Rozsah: P1, P2, P5, P6, P7, P8. 2.2.2021
P – 02/2018 REVEZ – SERVIS s.r.o. Dúhová 251/4
044 42 Rozhanovce
vykonávanie montáží, opráv, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P5, P6, P7, P8 16.7.2021
P – 03/2018 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1
832 72 Bratislava
vykonávanie montáží, opráv, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P9 16.7.2021
P – 04/2018 Ján Copko PRIMAGAS Okružná 1303/82
071 01 Michalovce
vykonávanie revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 3.10.2021
P – 05/2018 TAVROS, a.s. P. O. Hviezdoslava 721 010 01 Žilina vykonávanie revízií a skúšok v rozsahu revízneho technika plynových zariadení vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P5, P6, P7, P8 3.10.2021
P – 06/2018 SASPPO s.r.o. Geologická 22
821 06 Bratislava
vykonávanie montáži, oprav, údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P5, P6, P7, P8 18.10.2021
P – 07/2018

RODMA, s.r.o.

T.G. Masaryka 1656/48
960 01 Zvolen

– vykonávanie revízií a skúšok v rozsahu revízneho technika plynových zariadení
– vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P5, P6, P7, P8

26.10.2021
P – 08/2018 EUROSTAVING s.r.o. Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica

– vykonávanie revízií a skúšok v rozsahu revízneho technika plynových zariadení
– vykonávanie montáží, opráv, údržby, rekonštrukcii určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P5, P6, P7, P8

6.12.2021
P – 01/2019 ŽSR Bratislava
Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina
Klemensova 8
813 61 Bratislava
vykonávanie revízií a skúšok určených zariadení plynových v rozsahu: P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8 11.2.2022
P – 02/2019 VIŽ a.s. Rudohorská 33
974 11 Banská Bystrica
vykonávanie revízii a skúšok určených technických zariadení plynových (UTZ-P) v rozsahu: 31.12.2020

Aktualizované 03/2018

Spätná väzba pre návštevníkov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Sitemap | RSS W3C Validation

Portal solution by