DOPRAVNÝ ÚRAD

Určené činnosti – plynové zariadenia

Zoznam poverení na výkon určených činností vydaných Dopravným úradom v súlade s § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, oblasť plynových zariadení

Zoznam poverení
Ev. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA fy. ROZSAH OPRÁVNENIA PLATNOSŤ DO
Oprávnenia vydané v roku 2021
P – 01/2021 RODMA, s.r.o. T. G. Masaryka 1656/48
960 01 Zvolen
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P2, P3 31.05.2024
P – 02/2021 Železničná spoločnosť
Slovensko, a. s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, revízií a skúšok určených technických zariadení
plynových v rozsahu: P3
15.07.2024
Oprávnenia vydané v roku 2022
P – 01/2022 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Oprávnenie platí pre organizačnú zložku Železnice Slovenskej republiky – Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina, Hviezdoslavova 31, 010 02 Žilina, Slovenská republika na vykonávanie revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P 2 14.03.2025

Aktualizované 11/2023

Spätná väzba pre návštevníkov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Sitemap | RSS W3C Validation

Portal solution by