DOPRAVNÝ ÚRAD

Určené činnosti – plynové zariadenia

Zoznam poverení na výkon určených činností vydaných Dopravným úradom v súlade s § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, oblasť plynových zariadení

Zoznam poverení
Ev. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA fy. ROZSAH OPRÁVNENIA PLATNOSŤ DO
2019  
P – 11/2019 HASPOL – PBS, s.r.o.

SNP 215/26
094 31 Hanušovce nad Topľou

vykonávanie montáží, opráv a údržby určených technických zariadení plynových v rozsahu: P3 20.01.2023
P – 12/2019 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6
043 29 Košice

vykonávanie revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P2, P5, P6, P7, P8 08.01.2023
2020
P – 01/2020 SAVEST, s.r.o.

Daxnerova 2669/15
010 01 Žilina

vykonávanie montáží, opráv a rekonštrukcií určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P5, P6, P7, P8 28.02.2023
P – 02/2020 LUMIZA, s.r.o.

Pri Kysuci 99/77
010 03 Žilina

vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P2, P3, P6 24.02.2023
P – 03/2020 Facility & Property Management, s.r.o. Gen. Svobodu 2612
911 08 Trenčín
vykonávanie revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P6 02.04.2020
P – 04/2020 STYK SERVIS, s.r.o.

Ružová 9
974 01 Banská Bystrica

vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P5, P6, P7, P8 23.03.2023
P – 05/2020 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24
820 09 Bratislava
Slovenská republika
Toto oprávnenie platí na:
vykonávanie revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P2, P5, P6, P7, P8, P9
15.06.2023
P – 06/2020 DOSTA s.r.o. Pražská 1696/35
350 02 Cheb
Česká republika
Toto oprávnenie platí na:
vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P2
30.11.2023
P – 07/2020 ŽOS Vrútky a.s. Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky
Toto oprávnenie platí na:
vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P3
30.11.2023
2021
P – 01/2021 RODMA, s.r.o. T. G. Masaryka 1656/48
960 01 Zvolen
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P1, P2, P3 31.05.2024
P – 02/2021 Železničná spoločnosť
Slovensko, a. s.
Rožňavská 1
832 72 Bratislava
Toto oprávnenie platí na vykonávanie montáží, opráv, revízií a skúšok určených technických zariadení
plynových v rozsahu: P3
15.07.2024
2022
P – 01/2022 Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8
813 61 Bratislava
Oprávnenie platí pre organizačnú zložku Železnice Slovenskej republiky – Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina, Hviezdoslavova 31, 010 02 Žilina, Slovenská republika na vykonávanie revízií a skúšok určených technických zariadení plynových v rozsahu: P 2 14.03.2025

Aktualizované 11/2022

Spätná väzba pre návštevníkov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Sitemap | RSS W3C Validation

Portal solution by