DOPRAVNÝ ÚRAD

Povoľovanie mobilných subsystémov

Na uvedenie mobilných subsystémov interoperability do prevádzky v existujúcom železničnom systéme (železničné vozidlo, povolenie typu železničného vozidla alebo vozidlové zariadenie riadenia – zabezpečenia a návestenia) je potrebné povolenie bezpečnostného orgánu. V povolení možno ukladať podmienky používania a tiež prípadné obmedzenia používania v prevádzke.

Dopravný úrad postupuje v tejto oblasti v súlade s § 71 a § 76 až § 78 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Postup na predkladanie žiadostí o povolenie na uvedenie do prevádzky

Účelom postupu Dopravného úradu č. 13/2017 pre povolenie na uvedenie mobilných subsystémov do prevádzky v existujúcom železničnom systéme je upraviť proces pre udelenie povolenia na uvedenie mobilných subsystémov do prevádzky v existujúcom železničnom systéme a poskytnúť žiadateľom transparentné informácie o postupe úradu pri vykonávaní svojej kompetencie v zmysle § 90 ods. 1 písm. a) a § 103 ods. 2 písm. q) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento postup vydáva Dopravný úrad ako pomôcku pre žiadateľov pri predkladaní žiadostí o povolenie na uvedenie železničného vozidla a vozidlových zariadení subsystému riadenia – zabezpečenia a návestenia do prevádzky v existujúcom železničnom systéme:

Filetype iconPostup na predkladanie žiadostí o povolenie na uvedenie mobilných subsystémov do prevádzky v existujúcom železničnom systéme (platné od 1. novembra 2017)

Filetype iconPríloha č. 1 – Vzor žiadosti o povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky v existujúcom železničnom systéme (platné od 1. novembra 2017)

Filetype iconPríloha č. 2 – Vzor žiadosti o povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky v existujúcom železničnom systéme – špecifický prípad (platné od 1. novembra 2017)

Filetype iconPríloha č. 3 – Vzor žiadosti o posúdenie podkladov opisujúcich projekt obnovy a modernizácie železničného vozidla (platné od 1. novembra 2017)

Filetype iconPríloha č. 4 – Vzor žiadosti o povolenie na uvedenie vozidlového zariadenia riadenia – zabezpečenia a návestenia do prevádzky v existujúcom železničnom systéme (platné od 1. novembra 2017)

Filetype iconPríloha č. 5 – Vzor žiadosti o posúdenie podkladov opisujúcich projekt obnovy a modernizácie vozidlového zariadenia riadenia – zabezpečenia a návestenia (platí od 1. novembra 2017)

Filetype iconPríloha č. 6 – Šablóna parametrov typu železničného vozidla pre ERATV (platné od 1. novembra 2017)

 


Užitočné dokumenty

Filetype iconES vyhlásenie o overení subsystémov – vzor

Filetype iconVzor prehlásenia zhody železničného vozidla s povoleným typom registrovaným v ERATV

 

Filetype iconNariadenie Komisie (EÚ) č. 201/2011 z 1. marca 2011 o vzore vyhlásenia o zhode s povoleným typom železničného vozidla (uplatňuje sa od 2. júna 2011)

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia