DOPRAVNÝ ÚRAD

Postup na predkladanie žiadostí

Účelom postupu Dopravného úradu č. 11/2017 pre pridelenie, zmenu a zrušenie európskeho čísla železničného vozidla a zápis do Národného registra železničných vozidiel je stanoviť proces pridelenia, zmeny a zrušenia európskeho čísla železničného vozidla, zápisu do Národného registra železničných vozidiel v SR a poskytnúť žiadateľom transparentné informácie o postupe úradu pri vykonávaní svojich kompetencii v zmysle § 103 ods. 2 písm. i) a j) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento postup vydáva Dopravný úrad ako pomôcku pre žiadateľov pri predkladaní žiadostí o pridelenie, zmenu a zrušenie európskeho čísla železničného vozidla a zápis do Národného registra železničných vozidiel v SR:

Filetype iconPostup na predkladanie žiadostí o pridelenie, zmenu a zrušenie európskeho čísla železničného vozidla a zápis do Národného registra železničných vozidiel (platné od 1. augusta 2017)

Filetype iconPríloha č. 1 – Vzor žiadosti o registráciu (zmenu registrácie) železničného vozidla v Národnom registri železničných vozidiel (platné od 1. augusta 2017)

Filetype iconPríloha č. 2 – Vzor žiadosti o pridelenie (zmenu) európskeho čísla železničného vozidla (platné od 1. augusta 2017)

Filetype iconPríloha č. 3 – Vzor žiadosti o zrušenie európskeho čísla železničného vozidla a zrušenie registrácie železničného vozidla v Národnom registri železničných vozidiel (platné od 1. augusta 2017)

 


Užitočné dokumenty

Rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému prevádzka a riadenie dopravy systému železníc v Európskej únii a o zmene a doplnení rozhodnutia 2007/756/ES (uplatňuje sa od 1. júla 2015)

 

Špecifikácia národného registra železničných vozidiel

Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2007, ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES (uplatňuje sa od 15. novembra 2018)

 

 

 

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia