DOPRAVNÝ ÚRAD

Postup na predkladanie žiadostí

Účelom postupu Dopravného úradu č. 11/2017 pre pridelenie, zmenu a zrušenie európskeho čísla železničného vozidla a zápis do Národného registra železničných vozidiel je stanoviť proces pridelenia, zmeny a zrušenia európskeho čísla železničného vozidla, zápisu do Národného registra železničných vozidiel v SR a poskytnúť žiadateľom transparentné informácie o postupe úradu pri vykonávaní svojich kompetencii v zmysle § 103 ods. 2 písm. k) a l) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento postup vydáva Dopravný úrad ako pomôcku pre žiadateľov pri predkladaní žiadostí o pridelenie, zmenu a zrušenie európskeho čísla železničného vozidla a zápis do Národného registra železničných vozidiel v SR:

Filetype iconPostup na predkladanie žiadostí o pridelenie, zmenu a zrušenie európskeho čísla železničného vozidla a zápis do Národného registra železničných vozidiel (platné od 1. augusta 2017)

Filetype iconPríloha č. 1 – Vzor žiadosti o registráciu (zmenu registrácie) železničného vozidla v Národnom registri železničných vozidiel (platné od 1. augusta 2017)

Filetype iconPríloha č. 2 – Vzor žiadosti o pridelenie (zmenu) európskeho čísla železničného vozidla (platné od 1. augusta 2017)

Filetype iconPríloha č. 3 – Vzor žiadosti o zrušenie európskeho čísla železničného vozidla a zrušenie registrácie železničného vozidla v Národnom registri železničných vozidiel (platné od 1. augusta 2017)

 


Užitočné dokumenty

Filetype iconRozhodnutie Komisie č. 2012/757/EÚ zo 14. novembra 2012 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“ systému železníc v Európskej únii a o zmene a doplnení rozhodnutia 2007/756/ES (uplatňuje sa od 1. januára 2014)

Filetype iconNariadenie Komisie (EÚ) 2015/995/EÚ z 8. júna 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/757/EÚ o technickej špecifikácií interoperability týkajúcej sa subsystému “prevádzka a riadenie dopravy” systému železníc v Európskej únii (uplatňuje sa od 20. júla 2015)

 

Špecifikácia národného registra železničných vozidiel

Filetype iconRozhodnutie Komisie č. 2007/756/EÚ z 9. novembra 2007, ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel uvedená v článku 14 ods. 4 a 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES (uplatňuje sa od 23. novembra 2007)

Filetype iconRozhodnutie Komisie č. 2011/107/EÚ z 10. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/756/ES, ktorým sa prijíma spoločná špecifikácia národného registra vozidiel (uplatňuje sa od 17. februára 2011)

 

 

 

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia