DOPRAVNÝ ÚRAD

Energia

Subsystém energia tvoria trakčné napájacie stanice vrátane transformovní elektrického napätia, systém trolejového vedenia, spínacie stanice vrátane ochrany, izolácie a pomocného napájania, úsekové deliče, odpojovače, napájacie vedenia systému trolejového vedenia a vodiče pre spätný trakčný prúd.

K subsystému energia patrí aj systém merania spotreby elektrickej energie a systém spoplatňovania.

Subsystém energia má spoločné rozhrania s ostatnými subsystémami železničného systému, aby sa dosiahla jeho očakávaná výkonnosť.

Zoznam uvedených subsystémov interoperability „energia“ do prevádzky v Slovenskej republike
Dátum Európske identifikačné číslo povolenia Druh Výrobca/Zhotoviteľ Opis subsystému Obmedzenie Poznámka
24.05.2019 SK6220190001  ENE Združenie TEBS – TSS GRADE, a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava

DEC International, s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

sekcia II ŽST Dolný Hričov – Žilina (mimo) v úseku železničnej trate Považská Teplá (mimo) – Žilina (mimo) platné len pre trakčnú napäťovú sústavu DC 3kV
19.10.2022 SK6020220000 ENE Združenie NIMNICA – Doprastav, a. s., Bratislava I. Etapa – úsek Púchov – Považská Teplá: zastávka Považská Teplá a medzistaničný úsek Považská Bystrica – Považská Teplá
27.03.2023 SK6020230000 ENE Združenie NIMNICA – Doprastav, a. s., Bratislava I. Etapa – úsek Púchov – Považská Teplá: Púchov – Považská Bystrica; žst. Považská Bystrica

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia