DOPRAVNÝ ÚRAD

Register železničnej infraštruktúry

V priebehu rokov 2018 až 2021 Dopravný úrad vytvoril národný register železničnej infraštruktúry v elektronickej podobe, ktorý spĺňa požiadavky spoločných špecifikácií vytvorených Železničnou agentúrou Európskej únie a odsúhlasených Európskou Komisiou.

Dopravný úrad súčasne v tomto procese zabezpečil, že národné registre železničnej infraštruktúry vytvorené v jednotlivých členských štátoch sú navzájom prepojené a spojené so spoločným používateľským rozhraním, ktoré spravuje Železničná agentúra Európskej únie.

Za týmto účelom bol preto vypracovaný Národný realizačný plán zavedenia registra železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike spolu s príslušným časovým plánom. Národný realizačný plán bol predložený aj Európskej Komisii.

Filetype iconNárodný realizačný plán zavedenia registra železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/777 zo 16. mája 2019 o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/880/EÚ (uplatňuje sa od 16. júna 2019)

 

Prístup do registra železničnej infraštruktúry

 

Pozn.: Na prístup do registra železničnej infraštruktúry je potrebné prihlasovacie meno a heslo. O prihlasovacie meno a heslo je možné požiadať e-mailom na adrese: drahy@nsat.sk. Pre účely získania prístupu do registra železničnej infraštruktúry prosím vo svojej e-mailovej žiadosti uveďte Vaše meno a priezvisko, kontaktný e-mail a názov spoločnosti, ktorú zastupujete. Prístup bude udelený zástupcom železničných dopravcov a prevádzkovateľov železničných dráh.

 

Dôležité dokumenty na stiahnutie

Filetype iconŽiadosť o organizačný kód

 

Filetype iconVlečky – údaje potrebné pre zadanie do xml formátu

Funkčnú štruktúru súboru pre účel vypracovania dávkového súboru XML s údajmi o vlečke potrebných pre RINF si prosím vyžiadajte na e-mailovej adrese: drahy@nsat.sk.

 

Filetype iconPríručka pre validáciu hodnôt parametrov RINF pre súbor XML (v anglickom jazyku)

Filetype iconPríklady zápisu hodnôt parametrov pre RINF v dávkovom súbore XML

Filetype iconSúbor hodnôt jednotlivých parametrov pre RINF

 

Základné údaje o železničnej infraštruktúre v správe Železníc Slovenskej republiky

Filetype iconZákladné údaje o infraštruktúre ŽSR (aktualizované k 31. decembru 2022)

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia