DOPRAVNÝ ÚRAD

Legislatíva

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky z oblasti dráh a dopravy na dráhach

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov
Názov právneho predpisu Odkaz
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odkaz
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov odkaz
Zákon č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odkaz
Zákon č. 259/2001 Z. z. o Železničnej spoločnosti a.s. a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odkaz
Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odkaz
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov  odkaz
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a doprave na dráhe v znení neskorších predpisov odkaz
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov odkaz
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov  odkaz

 

Zoznam európskych právnych predpisov z oblasti dráh a dopravy na dráhach

Pre vyhľadanie požadovaného európskeho právneho predpisu použite elektronickú verziu Úradného vestníka EÚ.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia