DOPRAVNÝ ÚRAD

Stretnutia so sektorom

 

Stretnutie dopravcov a držiteľov železničných vozidiel – 03.06.2024

Dopravný úrad prijal pozvanie českého Drážního úřadu a dňa 03. 06. 2024 sa zúčastnil stretnutia s dopravcami a držiteľmi železničných vozidiel z Českej a Slovenskej republiky, ktoré organizoval Drážní úřad ČR v spolupráci s Ministerstvom dopravy ČR v Prahe. Pri tejto príležitosti mal slovenský Dopravný úrad prezentovať dôležité témy týkajúce sa bezpečnosti železničnej dopravy pre český a slovenský železničný sektor. Detailnejšie informácie, záznam z priebehu stretnutia a všetky prezentácie je možné nájsť na webovom sídle Drážního úřadu ČR.

Filetype iconPrvá prezentácia Dopravného úradu bola zameraná na oboznámenie železničných dopravcov s aktualizovaným postupom Dopravného úradu týkajúceho sa udeľovania jednotných bezpečnostných osvedčení.

Filetype iconDruhá prezentácia Dopravného úradu bola zameraná predovšetkým na železničné podniky, ktoré boli oboznámené s aktuálnymi zisteniami Dopravného úradu vyplývajúcich z jeho dozornej činnosti na dráhach a v doprave na dráhach.

 

Stretnutie dopravcov – 02.05.2024

Dopravný úrad na pozvanie hlavného organizátora podujatia „Stretnutie dopravcov 2024“ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) dňa 2. mája 2024 v Stredisku internátnej prípravy ŽSR v Strečne prezentoval aktuálne témy pre železničných dopravcov, ktorí realizujú železničnú dopravu na sieti ŽSR.

Filetype iconPrvá prezentácia bola zameraná predovšetkým na železničné podniky, ktoré boli oboznámené s aktuálnymi zisteniami Dopravného úradu vyplývajúcich z jeho dozornej činnosti na dráhach a v doprave na dráhach.

Filetype iconDruhá prezentácia priniesla nové informácie pre železničné podniky v oblasti prístupu na železničnú sieť, spoplatňovacieho rámca pri používaní dopravnej cesty a súvisiacich služieb poskytovaných manažérom infraštruktúry (ŽSR) za úhradu a pripravovanej legislatívy EÚ za oblasť ekonomickej regulácie železničných podnikov.

 

Stretnutie ZVKV – 29./30.04.2024

Dopravný úrad sa zúčastnil na stretnutí pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku Združenia vlastníkov a prevádzkovateľov súkromných koľajových vozidiel, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 29.-30. apríla 2024 v Podbanskom. Pri tejto príležitosti boli zo strany Dopravného úradu prezentované pre účastníkov stretnutia niektoré zaujímavé témy týkajúce sa aktuálnych problémov v oblasti činnosti železničných podnikov, prevádzky dráhových vozidiel a ich registrácie v Európskom registri vozidiel (EVR).

Filetype iconPrvá prezentácia sa týkala poznatkov z hodnotenia systémov riadenia bezpečnosti železničných podnikov a zistení z výkonov štátneho dozoru na dráhach a v doprave na dráhach.

Filetype iconDruhá prezentácia sa týkala poznatkov z aktuálnej činnosti v oblasti registrácie železničných vozidiel do EVR a zosumarizovania noviniek v tejto oblasti.

 

Stretnutie dopravcov – 29.11.2022

Dopravný úrad prijal pozvanie českého Drážního úřadu a dňa 29. 11. 2022 sa zúčastnil stretnutia s dopravcami z Českej a Slovenskej republiky, ktoré organizoval Drážní úřad ČR v spolupráci s Ministerstvom dopravy ČR v Prahe. Pri tejto príležitosti mal slovenský Dopravný úrad prezentovať dôležité témy týkajúce sa bezpečnosti železničnej dopravy pre český a slovenský železničný sektor. Detailnejšie informácie, záznam z priebehu stretnutia a všetky prezentácie je možné nájsť na webovom sídle Drážního úřadu ČR.

 

Stretnutie dopravcov a výrobcov železničných vozidiel – 08.09.2021

Dopravný úrad prijal pozvanie českého Drážního úřadu a dňa 08. 09. 2021 sa zúčastnil stretnutia s dopravcami a výrobcami železničných vozidiel z Českej a Slovenskej republiky, ktoré organizoval Drážní úřad ČR v spolupráci s Ministerstvom dopravy ČR v Prahe. Pri tejto príležitosti mal slovenský Dopravný úrad prezentovať dôležité témy týkajúce sa bezpečnosti a interoperability železničnej dopravy pre český a slovenský železničný sektor. Detailnejšie informácie, záznam z priebehu stretnutia a všetky prezentácie je možné nájsť na webovom sídle Drážního úřadu ČR.

 

Info Deň ZVKV – 22.01.2020

Prezentácie z odborného seminára „Info Deň“, ktorý sa uskutočnil dňa 22. 01. 2020 v Bratislave, sú dostupné na webovom sídle Združenia vlastníkov a prevádzkovateľov súkromných koľajových vozidiel kliknutím na odkaz Filetype iconInfo Deň ZVKV.

Prístup k prezentáciám (prihlasovacie meno a heslo) Vám ochotne poskytnú na e-mailovej adrese: zvkv@zvkv.sk.

 

Stretnutie s dopravcami – 4. železničný balík – technický pilier – 27.11.2019

Dňa 27. 11. 2019 sa v Prahe uskutočnilo tematické stretnutie Drážního úřadu ČR, Dopravného úradu a Železničnej agentúry EÚ so zástupcami železničných dopravcov z Českej a Slovenskej republiky zamerané na významné zmeny v európskej a národných legislatívach v súvislosti so zavedením technického piliera 4. železničného balíka. Na stretnutí boli prezentované aktuálne témy týkajúce sa zmien v požiadavkách na udeľovanie jednotných bezpečnostných osvedčení, povolení na uvedenie železničných vozidiel na trh EÚ a spolupráce národných bezpečnostných orgánov so Železničnou agentúrou EÚ.

Filetype iconPrvá prezentácia sa týkala nových pravidiel uvádzania železničných vozidiel na trh EÚ (v českom jazyku) – prezentované Železničnou agentúrou EÚ.

Filetype iconDruhá prezentácia sa týkala všeobecných zásad a zmien v európskej legislatíve v rámci zavedenia technického piliera 4. železničného balíka (v českom jazyku) v rámci vydávania jednotných bezpečnostných osvedčení – prezentované Železničnou agentúrou EÚ.

Filetype iconTretia prezentácia sa týkala národných informácií ohľadom procesov spojených s uvádzaním železničných vozidiel na trh EÚ.

Filetype iconŠtvrtá prezentácia sa týkala národných informácií ohľadom procesov spojených s udeľovaním jednotných bezpečnostných osvedčení.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia