DOPRAVNÝ ÚRAD

Základné informácie o divízii

Podľa zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Dopravný úrad orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby.

Kompetencie Dopravného úradu pre oblasť dráh a dopravy na dráhach zabezpečuje jeho divízia dráh a dopravy na dráhach.

Základné členenie oblastí pôsobnosti divízie dráh a dopravy na dráhach:

regulácia, povolenia a licencie na železničných dráhach

bezpečnosť a interoperabilita

štátny odborný technický dozor

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia