DOPRAVNÝ ÚRAD

Medzinárodné dokumenty

V úradnom vestníku Európskej únie bola 14. decembra 2012 zverejnená smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor. Pre činnosť regulačného orgánu v oblasti vydávania licencii je smernica základným európskym právnym predpisom.

Filetype iconSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor


Licencie vydané členskými štátmi sú uvedené na webovom sídle Európskej železničnej agentúry:

Zoznam vydaných licencii v jednotlivých členských štátoch – databáza Európskej železničnej agentúry (v anglickom jazyku)

Spätná väzba pre návštevníkov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia