DOPRAVNÝ ÚRAD

Postup pri udeľovaní licencie

Dopravný úrad zverejňuje tento postup ako pomôcku pre žiadateľov pri predkladaní žiadosti o udelenie, vykonanie zmeny alebo odňatie licencie na poskytovanie železničných dopravných služieb.

Filetype iconPostup Dopravného úradu pre udelenie, vykonanie zmeny a odňatie licencie na poskytovanie železničných dopravných služieb

Filetype iconVzor žiadosti o udelenie licencie na poskytovanie železničných dopravných služieb

Filetype iconVzor žiadosti o vykonanie zmeny v udelenej licencii na poskytovanie železničných dopravných služieb

Filetype iconVzor žiadosti o odňatie udelenej licencie na poskytovanie železničných dopravných služieb

(platnosť od 23.07.2019)

Licencia na poskytovanie železničných dopravných služieb udelená licenčným orgánom iného členského štátu je platná na území Slovenskej republiky rovnako ako licencia udelená licenčným orgánom podľa tohto zákona.

Licencie udelené členskými štátmi sú uvedené na webovom sídle Európskej železničnej agentúry.
Zoznam vydaných licencii v jednotlivých členských štátoch – databáza Európskej železničnej agentúry (v anglickom jazyku)

Spätná väzba pre návštevníkov.

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia