DOPRAVNÝ ÚRAD

Zoznam platných licencií

Licencie udelené členskými štátmi sú uvedené na webovom sídle Európskej železničnej agentúry (v anglickom jazyku).

Zoznam platných licencií na poskytovanie železničných dopravných služieb udelených Dopravným úradom podľa ustanovenia § 11 a § 12 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov: Filetype iconzoznam licencií

Stav k 07.03.2024

Spätná väzba pre návštevníkov.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia