DOPRAVNÝ ÚRAD

Servisné zariadenia

V súlade s článkom 2 ods. 5 Vykonávacieho nariadenia  (EÚ) 2017/2177 z 22. novembra 2017 o prístupe k servisným zariadeniam a službám týkajúcim sa železničnej dopravy regulačné orgány vypracovali spoločné rozhodovacie zásady  z uplatňovania kritérií uvedených v odseku 2, týkajúcich sa výnimiek z uplatňovania niektorých ustanovení tohto nariadenia.

Záväzná verzia spoločných rozhodovacích zásad v anglickom jazyku: Filetype iconCommon_Principles_on_granting_exemptions

Pre potreby slovenského železničného  trhu Dopravný úrad spracoval úradne nezáväzný preklad uvedeného dokumentu do slovenského jazyka: Filetype iconCommon principles on granting exemptions- slovak version

V súlade s článkom 2 ods. 3 Vykonávacieho nariadenia  (EÚ) 2017/2177 z 22. novembra 2017 o prístupe k servisným zariadeniam a službám týkajúcim sa železničnej dopravy sú regulačné orgány povinné uverejniť každé rozhodnutie o udelení výnimky.

Rozhodnutia:

Rozhodnutie o udelení výnimky podľa článku 2 ods. 2 Vykonávacieho nariadenia  (EÚ) 2017/2177 z 22. novembra 2017 o prístupe k servisným zariadeniam a službám týkajúcim sa železničnej dopravy  pre spoločnosť Nafta a.s.: Filetype iconRozhodnutie_Nafta_a.s.

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia