DOPRAVNÝ ÚRAD

Európska legislatíva

V úradnom vestníku Európskej únie bolo v roku 2010 zverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 913/2010 z 22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu v znení neskorších predpisov.

Pre činnosť regulačného orgánu v oblasti monitorovania hospodárskej súťaže na koridoroch medzinárodnej nákladnej železničnej dopravy je nariadenie základným európskym právnym predpisom.

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 913/2010 z 22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia