DOPRAVNÝ ÚRAD

Regulácia – Dohody o spolupráci

Regulačné orgány členských štátov Európskej únie v zmysle článku 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 913/2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu spolupracujú pri monitorovaní hospodárskej súťaže na koridoroch medzinárodnej nákladnej železničnej dopravy.

V prípade sťažnosti žiadateľa podanej na regulačný orgán vo veci medzinárodných služieb železničnej nákladnej dopravy alebo v rámci konania z vlastného podnetu regulačného orgánu, tento regulačný orgán skôr, ako prijme rozhodnutie, spolupracuje s regulačnými orgánmi všetkých ostatných členských štátov, cez ktoré prechádza medzinárodná vlaková trasa pre dotknutý nákladný vlak.

Za účelom štandardizácie postupov pri konaniach regulačných orgánov podpisujú zúčastnené regulačné orgány dohody o spolupráci pre príslušný medzinárodný nákladný železničný koridor.

~ Doposiaľ uzavreté dohody o spolupráci v anglickom jazyku s účasťou regulačného orgánu Slovenskej republiky:

Filetype iconDohoda o spolupráci na koridore medzinárodnej nákladnej dopravy č.5 (v anglickom jazyku) 

Filetype iconDohoda o spolupráci na koridore medzinárodnej nákladnej dopravy č.7 (v anglickom jazyku)

Filetype iconDohoda o spolupráci na koridore medzinárodnej nákladnej dopravy č.9 (v anglickom jazyku)

Filetype iconDohoda o spolupráci na koridore medzinárodnej nákladnej dopravy č.11 (v anglickom jazyku)

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia