DOPRAVNÝ ÚRAD

Európska komisia

Regulačný orgán v rámci medzinárodných činností ako člen Európskej siete železničných regulačných orgánov spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov Európskej únie v zmysle článku 57 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor.

Spolupráca v rámci Európskej siete železničných regulačných orgánov je koordinovaná Európskou komisiou, generálnym riaditeľstvom pre mobilitu a dopravu.

Filetype icon• Webové sídlo generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu Európskej komisie – DG MOVE (v anglickom jazyku)

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia