DOPRAVNÝ ÚRAD

Orgány dohľadu – Práva cestujúcich

Dopravný úrad v zmysle § 34 písm. c) zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohliada na dodržovanie práv cestujúcich v železničnej doprave zároveň je aj regulačným orgánom, ktorý rozhoduje v konaní podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/782 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.

Pravidelné rokovania pracovnej skupiny orgánov dohľadu členských štátov Európskej únie, ktorej členom je aj regulačný orgán Slovenskej republiky, sú koordinované Európskou komisiou, generálnym riaditeľstvom pre mobilitu a dopravu.

Filetype icon• Webové sídlo generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu Európskej komisie – DG MOVE – časť „Práva cestujúcich“ (v anglickom jazyku)

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia