DOPRAVNÝ ÚRAD

Orgány dohľadu – Práva cestujúcich

Regulačný orgán vykonáva v zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach  v znení neskorších predpisov kompetencie orgánu dohľadu nad dodržiavaním práv cestujúcich v železničnej doprave podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.

Pravidelné rokovania pracovnej skupiny orgánov dohľadu členských štátov Európskej únie, ktorej členom je aj regulačný orgán Slovenskej republiky, sú koordinované Európskou komisiou, generálnym riaditeľstvom pre mobilitu a dopravu.

Filetype iconWebové sídlo generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu Európskej komisie – DG MOVE – časť „Práva cestujúcich“ (v anglickom jazyku)

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia