DOPRAVNÝ ÚRAD

Prístup k železničnej infraštruktúre

Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je manažér infraštruktúry povinný zabezpečiť prístup k železničnej infraštruktúre v celej železničnej sieti , ktorú prevádzkuje. Regulačný orgán zároveň podľa § 39 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade narušenia hospodárskej rovnováhy zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme rozhoduje o obmedzení práva prístupu železničného podniku k železničným službám, ktoré poskytuje manažér infraštruktúry.

V rámci vykonávacích predpisov, ktoré spracováva Európska komisia pre európsky železničný priestor, bolo prijaté vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2018/1795 z 20. novembra 2018, ktorým sa stanovuje postup a kritériá uplatňovania skúšky hospodárskej rovnováhy podľa článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ. Predmetné nariadenie špecifikuje kompetencie pre činnosť regulačného orgánu v oblasti posudzovania obmedzovania práva prístupu k železničnej infraštruktúre, ak  by sa týmto právom ohrozila hospodárska rovnováha zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.

Filetype iconVykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018-1795 z 20. novembra 2018, ktorým sa stanovuje postup a kritéria uplatňovania skúšky hospodárskej rovnováhy podľa čl. 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34//EÚ

V nadväznosti na čl. 15 vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2018/1795 z 20. novembra 2018, ktorým sa stanovuje postup a kritériá uplatňovania skúšky hospodárskej rovnováhy podľa článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 869/2014 z 11. augusta 2014 o nových službách osobnej železničnej dopravy sa zrušuje s účinnosťou od 12. decembra 2020. Na oznámenia žiadateľov prijaté po 1. januári 2019 sa uplatňuje iba vtedy, ak boli predložené dostatočne vopred na to, aby sa nové služby osobnej železničnej dopravy mohli začať prevádzkovať pred 12. decembrom 2020.

Filetype iconVykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 869-2014 z 11. augusta 2014 o nových službách osobnej železničnej dopravy

Filetype iconPostup_DÚ_2/2017 pre_posudzovanie_základného_účelu, hospodárskej rovnováhy medzinárodnej osobnej_železničnej dopravy a pre rozhodovanie o obmedzení prístupu k železničnej infraštruktúre

Upozornenie: formuláre prosíme zasielať do elektronickej schránky Dopravného úradu, príp. na adresu:

Dopravný úrad
sekcia regulácie
Letisko M.R.Štefánika
823 05 Bratislava

 

OZNÁMENIA:

Dňa 12.04.2019 boli DÚ doručené 3 oznámenia  o novej plánovanej medzinárodnej službe osobnej železničnej dopravy spoločnosti Leo Express s.r.o. Predmetné oznámenia DÚ zverejnil dňa 15.04.2019.

Filetype iconOznámenie o plánovanej novej službe medzinárodnej osobnej železničnej dopravy na trase Bratislava, hl. st. – Ostrava Svinov

Filetype iconOznámenie o plánovanej novej službe medzinárodnej osobnej železničnej dopravy na trase Bratislava, hl. st. – Praha, hl. n.

Filetype iconOznámenie o plánovanej novej službe osobnej železničnej dopravy na trase Košice – Bratislava, hl. st.

 

ROZHODNUTIA:

Filetype iconRozhodnutie č. SP 07282-2018-ORD-025

Filetype iconRozhodnutie č. SP 09973-2018-ORD-020

 

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia