DOPRAVNÝ ÚRAD

Prístup k železničnej infraštruktúre

Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je manažér infraštruktúry povinný zabezpečiť prístup k železničnej infraštruktúre v celej železničnej sieti , ktorú prevádzkuje. Regulačný orgán zároveň podľa § 39 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade narušenia hospodárskej rovnováhy zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme rozhoduje o obmedzení práva prístupu železničného podniku k železničným službám, ktoré poskytuje manažér infraštruktúry.

V rámci vykonávacích predpisov, ktoré spracováva Európska komisia pre európsky železničný priestor, bolo prijaté vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1795 z 20. novembra 2018, ktorým sa stanovuje postup a kritériá uplatňovania skúšky hospodárskej rovnováhy podľa článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ. Predmetné nariadenie špecifikuje kompetencie pre činnosť regulačného orgánu v oblasti posudzovania obmedzovania práva prístupu k železničnej infraštruktúre, ak  by sa týmto právom ohrozila hospodárska rovnováha zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.

Filetype iconVykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1795 z 20. novembra 2018, ktorým sa stanovuje postup a kritéria uplatňovania skúšky hospodárskej rovnováhy podľa čl. 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34//EÚ

V nadväznosti na čl. 15 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1795 z 20. novembra 2018, ktorým sa stanovuje postup a kritériá uplatňovania skúšky hospodárskej rovnováhy podľa článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 869/2014 z 11. augusta 2014 o nových službách osobnej železničnej dopravy sa zrušuje s účinnosťou od 12. decembra 2020. Na oznámenia žiadateľov prijaté po 1. januári 2019 sa uplatňuje iba vtedy, ak boli predložené dostatočne vopred na to, aby sa nové služby osobnej železničnej dopravy mohli začať prevádzkovať pred 12. decembrom 2020.

Filetype iconPostup Dopravného úradu č. 2/2020 – Posudzovanie hospodárskej rovnováhy – osobná železničná doprava

Filetype iconPríloha – formulár DÚ-F017-D (formulár je možné vyplniť v PC a vytlačiť)

Upozornenie: formuláre prosíme zasielať do elektronickej schránky Dopravného úradu, príp. na adresu:

Dopravný úrad
divízia dráh a dopravy na dráhach
sekcia regulácie
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
Slovenská republika

 

• OZNÁMENIA:

Všetky oznámenia ZSSK o novej službe osobnej železničnej dopravy sú zverejnené dňa 15.6. 2023 a Dopravnému úradu  boli doručené dňa 13.6.2023.

Filetype iconOznámenie 1 o novej službe ZSSK Wien Hauptbahnhof – Košice od 15.12.2024

Filetype iconOznámenie 2 o novej službe ZSSK Košice – Bratislava, hl. st. od 15.12.2024

Filetype iconOznámenie 3 o novej službe ZSSK Bratislava, hl. st. – Košice od 15.12.2024

Filetype iconOznámenie 4 o novej službe ZSSK Košice – Wien Hauptbahnhof od 15.12.2024

Filetype iconOznámenie 5 o novej službe ZSSK Bratislava, hl. st. – Košice od 15.12.2024

Filetype iconOznámenie 6 o novej službe ZSSK Košice – Bratislava, hl. st. od 15.12.2024

Filetype iconOznámenie 7 o novej službe ZSSK Bratislava, hl. st. – Wien Hauptbahnhof od 15.12.2024

Filetype iconOznámenie 8 o novej službe ZSSK Wien Hauptbahnhof -Bratislava, hl, st. od 15.12.2024

 

• ARCHÍV ROZHODNUTÍ:

2022

Filetype iconRozhodnutie č. 06616/2022/ORD-031

2020

Filetype iconRozhodnutie č. 11954/2020/ORD-042

Filetype iconRozhodnutie č. 11957/2020/ORD-027

2019

Filetype iconRozhodnutie č. 20012/2019/ORD-015

Filetype iconRozhodnutie č. 06550/2019/ORD-041

Filetype iconRozhodnutie č. 17028/2019/OLP-027, 2. stupeň v nadväznosti na rozhodnutie 1. stupňa č. j. 06550/2019/ORD-041

Filetype iconRozhodnutie č. 09912/2019/ORD-034

Filetype iconRozhodnutie č. 09921/2019/ORD-038

Filetype iconRozhodnutie č. 09959/2019/ORD-032

2018

Filetype iconRozhodnutie č. 09973/2018/ORD-020

Filetype iconRozhodnutie č. 07282/2018/ORD-025

2017

Filetype iconRozhodnutie č. 06218/2017/ORD-051

Filetype iconRozhodnutie č. 20443/2017/OLP-010, 2. stupeň v nadväznosti na rozhodnutie 1. stupňa č. 06218/2017/ORD-051

Filetype iconRozhodnutie č. 06229/2017/ORD-029

Filetype iconRozhodnutie č. 18023/2017/OPL-005, 2. stupeň v nadväznosti na rozhodnutie 1. stupňa č. 06229/2017/ORD-029 

 

 

 

Spätná väzba pre návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia