DOPRAVNÝ ÚRAD

Všeobecne záväzné právne predpisy

~ Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 1/2010 z 3. augusta 2010 o náležitostiach návrhu na určenie cestovného a o postupe pri regulácii cestovného v železničnej doprave ustanovený podľa § 9 ods. 7 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov

Filetype iconVýnos ÚRŽD č. 1/2010 (účinný od 1. septembra 2010)

 

~ Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 4/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 1/2010 z 3. augusta 2010 o náležitostiach návrhu na určenie cestovného a o postupe pri regulácii cestovného v železničnej doprave ustanovený podľa § 9 ods. 7 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov

Filetype iconVýnos ÚRŽD č. 4/2010 (účinný od 15. decembra 2010)


 

~ Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 5/2010 zo 14. decembra 2010 o regulácii cestovného v železničnej doprave ustanovený podľa § 9 ods. 2 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov

Filetype iconVýnos ÚRŽD č. 5/2010 (účinný od 1. septembra 2010)

 

~ Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 6/2011 z 10. októbra 2011, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 5/2010 zo 14. decembra 2010 o regulácii cestovného v železničnej doprave ustanovený podľa § 9 ods. 2 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov

Filetype iconVýnos ÚRŽD č. 6/2011 (účinný od 1. novembra 2011)

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia