DOPRAVNÝ ÚRAD

Práva cestujúceho

V rámci slovenskej legislatívy je oblasť osobnej železničnej dopravy obsiahnutá v zákone č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, ktorý rieši okrem kompetencií kontrolných orgánov v rámci Slovenskej republiky, ktoré dohliadajú na dodržiavanie práv cestujúcich v železničnej doprave, aj postavenie a úlohy jednotlivých subjektov na trhu osobnej dopravy.

Cestujúci má v železničnej osobnej doprave zaručené práva, ktoré si uplatňuje v rámci využívania služieb poskytovaných jednotlivými železničnými podnikmi. Železničné podniky podľa § 7 ods. 1 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov zverejňujú prepravný poriadok, ktorý obsahuje obchodné podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave a na uskutočnenie prepravy cestujúcich.

Prepravný poriadok obsahuje druh a rozsah poskytovaných služieb, rozsah prepravnej povinnosti ako aj rozsah práv a povinností cestujúcich v osobnej železničnej doprave.

Prepravné poriadky železničných podnikov poskytujúcich služby v osobnej železničnej doprave v Slovenskej republike:

Filetype iconŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s. – prepravný poriadok

Filetype iconRegioJet, a.s. – prepravný poriadok

Leo Express, a.s.- prepravný poriadok

 

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia