DOPRAVNÝ ÚRAD

Správy o kvalite služieb

• Regulačný orgán v zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov dohliada na dodržiavanie práv cestujúcich v železničnej doprave v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 27. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.

Zároveň podľa § 16 ods. 5 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov udelilo železničným dopravcom Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky široký rozsah výnimiek z uplatňovania ustanovení uvedeného nariadenia pre služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy.

Podľa článku 28 predmetného nariadenia sú železničné podniky povinné uverejňovať každý rok správu o činnosti z hľadiska kvality služieb. V správe o kvalite železničný podnik informuje o vlastnej činnosti v jednotlivých stanovených oblastiach dodržiavania práv cestujúcich z pohľadu rozsahu a kvality poskytovaných služieb.

Správy o kvalite poskytovaných služieb zverejňujú jednotlivé železničné podniky, ktoré pôsobia na slovenskom trhu železničnej osobnej dopravy, na svojich webových stránkach a na stránke Európskej železničnej agentúry:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

RegioJet, a.s.

Leo Express

Železničná agentúra Európskej únie – správy o kvalite služieb (v anglickom jazyku)

ARRIVA – spoločnosť nevykonávala žiadnu osobnú železničnú prevádzku v roku 2021 na území SR

Spätná väzba pre návštevníkov 

 

 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia