DOPRAVNÝ ÚRAD

Monitoring trhu železničnej dopravy

Podľa § 52 ods. 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov regulačný orgán monitoruje hospodársku súťaž na železničných trhoch a preskúmava prístup a obmedzenia prístupu na železničnú infraštruktúru a k servisným zariadeniam. Na tento účel môže požadovať informácie a údaje od manažéra infraštruktúry, prevádzkovateľa servisného zariadenia a od železničných podnikov.

V rámci výkonu kompetencie v oblasti monitoringu trhov železničnej dopravy regulačný orgán zhromažďuje údaje a aktuálne informácie o vývoji železničného trhu Slovenskej republiky. Získané údaje sú následne spracovávané a analyzované pre účely ich využitia v praktickej činnosti regulačného orgánu.

Monitoring trhov železničnej dopravy je jednou so základných úloh regulačných orgánov v rámci všetkých členských krajín Európskej únie. Združenie nezávislých európskych regulačných orgánov IRG-Rail zabezpečuje spracovanie spoločnej monitorovacej správy o vývoji európskych trhov železničnej dopravy.

Slovenský regulačný orgán v rámci svojej medzinárodnej činnosti aktívne spolupracuje pri vytváraní uvedenej monitorovacej správy. Správa je zverejňovaná v ročných intervaloch v anglickom jazyku.

Aktuálna monitorovacia správa o vývoji európskych trhov železničnej dopravy a archív správ z predchádzajúcich rokov sú uverejnené na webovom sídle IRG- Rail.

Aktuálna monitorovacia správa o vývoji slovenského trhu železničnej dopravy:

Filetype iconmonitorovacia správa rok 2021

Filetype iconmonitorovacia správa k 30.06.2021

Filetype iconmonitorovacia správa rok 2020

Filetype iconmonitorovacia správa 30.6. 2020

Filetype iconmonitorovacia správa 2019

Filetype iconMonitorovacia správa o vplyve COVID-19 na vývoj železničnej dopravy v Slovenskej republike

Filetype iconMonitorovacia správa o vplyve COVID-19 na vývoj železničnej dopravy v Slovenskej republike -rok 2021

Spätná väzba pre návštevníkov 

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia