DOPRAVNÝ ÚRAD

Vydané výnosy a opatrenia

Opatrenie Dopravného úradu č. 1/2017 z 8. februára 2017 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení 

Filetype iconOpatrenie DÚ č. 1/2017 (účinné od 1. marca 2017)


Opatrenie č. 2/2018 Dopravného úradu zo 7. septembra 2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam

Filetype iconOpatrenie DÚ č. 2/2018 (účinné od 1. januára 2019)

 

Zrušené výnosy:

Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 2/2010 z 18. augusta 2010 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre ustanovený podľa § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Filetype iconVýnos ÚRŽD č. 2/2010 (účinný od 1. septembra 2010)


 

Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 3/2010 z 2. decembra 2010 o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre ustanovený podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Filetype iconVýnos ÚRŽD č. 3/2010 (účinný od 1. januára 2011)

 

Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 7/2012 z 24. mája 2012, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 3/2010 z 2. decembra 2010 o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre ustanovený podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Filetype iconVýnos ÚRŽD č. 7/2012 (účinný od 1. júna 2012)

 

Rozhodnutia:

Regulačný orgán udelil súhlas so zmenou kategórie vybraných dopravných bodov podľa § 34 ods. 6 písm. g) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach.

Filetype iconRozhodnutie_-_zmena_kategórie_vybraných_DB

Spätná väzba pre návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia