DOPRAVNÝ ÚRAD

Všeobecne záväzné právne predpisy

~ Opatrenie Dopravného úradu č. 1/2017 z 8. februára 2017 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení
Filetype iconOpatrenie DÚ č. 1/2017 (účinné od 1. marca 2017)

~ Opatrenie č. 2/2018 Dopravného úradu zo 7. septembra 2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam
Filetype iconOpatrenie DÚ č. 2/2018 (účinné od 1. januára 2019)

 

Zrušené výnosy:

~ Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 2/2010 z 18. augusta 2010 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre ustanovený podľa § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Filetype iconVýnos ÚRŽD č. 2/2010 (účinný od 1. septembra 2010)

~ Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 3/2010 z 2. decembra 2010 o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre ustanovený podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Filetype iconVýnos ÚRŽD č. 3/2010 (účinný od 1. januára 2011)

~ Výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 7/2012 z 24. mája 2012, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 3/2010 z 2. decembra 2010 o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre ustanovený podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Filetype iconVýnos ÚRŽD č. 7/2012 (účinný od 1. júna 2012)

 

Spätná väzba pre návštevníkov

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia