DOPRAVNÝ ÚRAD

Overovanie odbornej spôsobilosti

Overovanie odbornej spôsobilosti organizácie na vykonávanie určených činností na elektrických, dopravných a zdvíhacích zariadeniach vykonáva v súlade s § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach Dopravným úradom poverená právnická osoba.

Požiadavky na overovanie odbornej spôsobilosti organizácie na vykonávanie určených činností na elektrických, dopravných a zdvíhacích zariadeniach sú vymedzené § 17 a § 18 vyššie citovaného zákona.

Zoznam poverených právnických osôb

© Dopravný úrad / Transport Authority | Mapa stránok | RSS W3C Validation

Dodávateľ portálového riešenia